Jaardag OKViB

Op 11 juni 2014 is de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging opgericht als opvolgster van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen. Nu de Bond is opgeheven, is één van de consequenties dat er geen Bondsdag meer is. Maar hiervoor in de plaats is de Jaardag gekomen; een jaarlijks terugkerende ontmoetingsdag op of rond 11 juni.

Op donderdag 11 juni a.s. vindt de eerste Jaardag plaats in de parochie van de H.H. Petrus en Paulus aan de Oosteinderweg 394 te Aalsmeer.

’s Morgens van 10.00 tot 10.30 uur is de ontvangst met een kopje koffie of thee. Emeritus pastoor Spaans zal ons vertellen over de kerk en de Oud-Katholieke begraafplaats. Verder houdt kunstenares Kristine Ram een lezing over het Benedictijnse gedachtegoed en zal zij op een speelse manier gesprekken op gang brengen over religieuze waarden.

Rond het middaguur is het tijd voor een korte viering waarin pastoor Spaans voor zal gaan; gevolgd door een heerlijke lunch.

’s Middags maken we om 14.30 uur een wandeling door de prachtige Bijbelse beeldentuin aan de Kruisweg 1073 in Hoofddorp onder begeleiding van een gids. We sluiten deze Jaardag af onder het genot van een kopje thee aldaar.

U kunt daarna nog op eigen gelegenheid een kijkje in de H. Joannes de Doperkerk nemen en/of de bijbehorende boekwinkel “Het Kruispunt” bezoeken.

De kosten voor deze dag bedragen € 25 (donateurs ontvangen € 5 korting).

Meer informatie bij Verena Schulze via email secretaris@okvib.okkn.nl of telefoonnummer 072 5338157. Aanmelden kan tot 4 juni 2015 door overmaking van € 20 voor donateurs of € 25 voor overige belangstellenden op IBAN NL78INGB0003635728 t.n.v. V.P. Schulze te Heiloo onder vermelding van ‘jaardag 2015’. Graag vernemen wij van u of u met de auto komt of aanvullend vervoer naar Hoofddorp nodig heeft. Wilt u ook eventuele dieetwensen doorgeven?

We hopen u allen in Aalsmeer te mogen begroeten!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 mei 2015