Het Vermoeden – Oud-Katholieke preken op Radio 5

Iedere zondagochtend om 9.00 uur op Radio 5 komen vier voorgangers afkomstig uit verschillende tradities bij elkaar om samen de Vermoeden-viering te maken.

Dit team van 4, dat qua samenstelling maandelijks wisselt, is omstebeurt verantwoordelijk voor een onderdeel van de liturgie zoals: de lezing van een heilige tekst, voorbeden, de keuze voor een diaconaal project, de overweging en een slotlied. De gesproken tekst wordt afgewisseld met muziek en liederen uit de breedte van de kerkelijke traditie.

Nadat de overweging is uitgesproken gaan de voorgangers met elkaar in gesprek. Zij reageren op wat zij hebben gehoord om zo de luisteraars te laten delen in hoe de woorden bij hen zijn geland. 

Deze maand maakt pastoor Joke Kolkman deelt uit van dit team. Op zondag 31 mei spreekt zij de overweging uit. Ze heeft gekozen voor de Oud-Testamentische lezing volgens het kerkboek: Exodus 3: 1-6 over de ontmoeting van God en Mozes bij de doornstruik.

Naast de teams voor de maandelijkse vieringen is er een apart team dat de hoogfeesten voorbereid. Pastoor Leen Wijker uit den Haag maakt deel uit van dit team voor de feesten. Hij verzorgt dit jaar de overweging op 1e Pinksterdag. 

Beide zijn te beluisteren op Radio 5, zondagochtend om 9 uur. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 mei 2015