Inspiratiemiddag over pelgrimage

Wie wil inhaken op het thema van de pelgrimage kan daarvoor vrijdag 25 september terecht bij de Bergkerk in Amersfoort. Daar worden werkvormen en achtergronden gepresenteerd die plaatselijk eenvoudig in een seizoensaanbod zijn op te nemen. Motto van de bijeenkomst is: ‘Als pelgrim op pad’.

Het aanbod is divers. Je kunt je pastoraat verdieping geven. Je kunt creatieve toepassingen maken op de liturgie. Je kunt met het toerustingsaanbod in de voetsporen van Jacobus treden. en natuurlijk kan je de pelgrimage gebruiken als verdieping voor gerechtigheid, vrede en klimaat.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 -13.30 inloop met koffie en thee
13.30 -13.40 opening door Iris Speckmann
13.40 -14.00 ‘pelgrimage in Bijbelse zin’ door Margarithe Veen 
14.00 -14.20 ‘aan het werk met de pelgrimage’ door Klaas van der Kamp

PAUZE

14.30 -15.15 werkgroepronde 1
15.15 -16.00 werkgroepronde 2
16.00 -16.20 ‘communicatie over de pelgrimage’ door Marian Geurtsen 
16.20 -16.30 afsluiting door Kees Nieuwerth 
16.30 -17.00 informele ontmoeting

Plaats: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort

Bezoekers kunnen kiezen uit vier werkgroepen:

A. Buitenliturgie. Marian Geurtsen. Laat zien hoe men liturgie kan verbinden met ervaringen buiten het kerkgebouw. 

B. Klimaat. Christiaan Hogenhuis. Gaat in op de Klimaatloop; kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid, in voorbereiding op de klimaattop in Parijs en hoe je daar in je kerk aandacht aan kunt geven.

C. Gerechtigheid. Trinus Hoekstra. Gaat dieper in op werkeloosheid, participatie, en ook over de mensen die over de rand vallen (richting voedselbank e.a.). 

D. Vrede. Edwin Ruigrok. Denkt over de consequenties van een WalkofPeace.

Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 augustus 2015