Syrische kinderbijbels voor vluchtelingenkinderen

Afgelopen studiejaar waren docenten en studenten van het Oud-Katholiek Seminarie te gast bij het Syrisch Orthodox klooster van St. Ephrem de Syrier in Glane.

Na een inspirerende lezing van de aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin en een prachtige viering in de oude Aramese taal – de taal die Jezus waarschijnlijk zelf ook gesproken heeft – kregen de bezoekers de bibliotheek te zien – waar ook de vele boeken geschonken door prof. Parmentier te vinden waren – en de boekenopslag… In die boekenopslag bleken prachtige nieuw uitgegeven Syrische kinderbijbels te liggen met mooie tekeningen.

Ons idee nu ondersteunt Polycarpus van harte, om deze bijbels aan de vele Syrische vluchtelingenkinderen te geven, zodat zij bijvoorbeeld met Kerstmis met hun ouders het verhaal van licht en hoop in hun eigen vertrouwde taal kunnen lezen.

Maar boeken kosten geld – de kosten van deze bijbels zijn 25 euro per stuk – en het klooster heeft al vele projecten lopen. Daarom bedachten enkele seminaristen deze actie. Wat zou het mooi zijn als wij als Oud-Katholieke gelovigen het voor deze vluchtelingenkinderen mogelijk maken met Kerstmis uit hun eigen kinderbijbel voorgelezen te krijgen, om zo even iets van de akelige herinneringen te vergeten en nieuwe vreugde te ervaren.

Indien u aan dit idee wilt bijdragen als parochie of als gelovige, dan kunt u een bijdrage storten op 

IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29  t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort onder vermelding van: ‘Syrische kinderbijbels’.

Wij weten zeker dat elk bedrag met grote vreugde ontvangen zal worden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 november 2015