Priesterwijding Age Kramer

Namens het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

nodig ik u van harte uit voor de eucharistieviering waarin

de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon,

de priesterwijding zal toedienen aan

 

Age Alexander Kramer

 

De dienst zal plaatsvinden op

zaterdag 30 januari 2016 om 14.30 uur

in de kerk van de H. Agnes,

Voorstraat 112,

1931 AN Egmond aan Zee

 

 

IJmuiden, 23 december 2015

Harald Münch

deken van het bisdom Haarlem

 

Parkeren vlakbij de kerk is lastig.

Na de dienst is er gelegenheid de nieuw gewijde priester te feliciteren en elkaar te ontmoeten.

Na de receptie is er in dezelfde ruimte een maaltijd voor degenen die hiervoor een aparte uitnodiging hebben gekregen.

Mocht u Age iets willen geven, dan stelt hij een bijdrage voor zijn albe zeer op prijs.

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL41INGB0002123000 ovv Albe

 

Contact:

deken drs. Harald Münch, munchharald@gmail.com

dhr. drs. Age Kramer, age.kramer@gmail.com

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 januari 2016