Oecumenische Summer School in oud-katholieke theologie: 3-8 juli 2016

Wil je meer te weten willen komen over oud-katholieke theologie?

Deze cursus geeft je daartoe een week lang gelegenheid: van 3 tot 8 juli 2016.

In de mooie stad Utrecht geven docenten van het Oud-Katholiek Seminarie een oecumenische en internationale groep studenten een inleiding in oud-katholieke theologie, spiritualiteit en praktijk, geschiedenis, liturgie, en kerkelijk recht. Onder de docenten is ook Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht.

Verschillende excursies zorgen voor een levendige en afwisselende week. De cursus is uitstekend geschikt voor oecumenisch geïnteresseerde theologen, studenten, of geïnteresseerde leken – en bovendien voor iedereen die zijn of haar kennis over het Oudkatholicisme wil verdiepen. Sinds 2011 bezochten tientallen studenten de cursus met veel enthousiasme.

Voor meer informatie en aanmelding, zie: http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-catholic-theology-in-its-ecumenical-context,

voor meer informatie kunt u ook de cursusleider, prof. dr. Peter-Ben Smit benaderen via: p.b.a.smit@uu.nl