Syrische Kinderbijbels

Tijdens de kerst heeft bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin de kinderbijbels waarvoor wij onlangs uw giften vroegen aan de kinderen uitgedeeld.

Wij ontvingen hun dankbericht en enkele foto’s die we langs deze weg graag met u delen. Dank voor alle giften die dit mogelijk hebben gemaakt!

Namens ons en de kinderen heel hartelijk dank voor de kinderbijbels. U (de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Anglicaanse parochies) heeft er heel veel kinderen erg gelukkig mee gemaakt. Zij waren door het dolle heen. 

Moge God u namens ons allen belonen en u zegenen in uw werk en leven.

Amersfoort, Bischoppelijk Bureau,
4 januari 2016