Rijker Nieuwjaar…

Zondag 3 januari vond een bijzondere Nieuwjaarsvesper plaats in de Ste. Gertrudiskathedraal te Utrecht. Tijdens de vesper werd de monastieke gemeenschap van de Goede Herder opgenomen in de Oud-Katholieke Kerk. Een gedenkwaardig moment.

Daarnaast werden de pastores Paul Brommet (Leiden) en Bernd Wallet (Utrecht) geïnstalleerd als kanunnik van het Metropolitaan kapittel. Na het afleggen van de belofte de aartsbischop te zullen bijstaan met gebed en met raad en daad en de kerk getrouw te zullen dienen, hing de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. Joris Vercammen de beide pastores de bijbehorende stola om. 

Tot slot verwelkomde en zegende de aartsbisschop een van de nieuwe jongerenpastors, Michael van den Bergh.

Onderstaand een beeldverslag.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2016