Actie Syrische Kinderbijbels opnieuw een succes!

Eind november vorig jaar hebben een aantal leden van onze kerk opnieuw het initiatief genomen om samen met de Anglicaanse Kerk Utrecht de Kerstactie Syrische Kinderbijbels in gang te zetten. In 2015 konden dankzij eenzelfde actie 200 kinderen van Syrische vluchtelingen een kinderbijbel ontvangen! In 2016 zijn er echter weer vele nieuw gevluchte Syrische kinderen bijgekomen aan wie ook graag een kinderbijbel uitgereikt wordt. 

In Glane bij Enschede wordt vanuit het Syrisch Orthodoxe klooster Mor Ephrem veel hulp geboden aan de Syrische vluchtelingen in Nederland (en Duitsland) bij hun integratie in de samenleving. Ook op religieus gebied zijn er allerlei projecten om de vaak getraumatiseerde vluchtelingen en hun kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen in het weer oppakken van hun leven.

Het klooster is AZC’s langsgegaan om niet alleen de kinderen maar ook de ouders religieuze literatuur ter bemoediging aan te bieden. Dankzij de succesvolle actie, zijn met Kerst 2016 ruim 100 kinderbijbels uitgedeeld en is ook een CD met literatuur aan ouders beschikbaar gesteld!  

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 februari 2017