We have a dream

Boekje over klimaatoverleg verschenen
We have a dream – InspiratieTafel Klimaatverandering

In de aanloop naar de grote klimaattop in Parijs, december 2015, organiseerden de Raad van Kerken en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een breed overleg met deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij – van politiek tot bedrijfsleven, van kerken en ngo’s tot jongeren. Centraal tijdens de dag stond de pauselijke encycliek Laudato Si’.

Van deze InspiratieTafel Klimaatverandering is nu een boekje verschenen: We have a dream. Dankzij de vele foto’s en bondige teksten krijgt de lezer een goede indruk van de verschillende invalshoeken en opinies van sprekers en participanten. Onder hen waren onder meer oud-premier Jan Peter Balkende, klimatoloog Pier Vellinga, RK-theoloog Erik Borgman, VN-jongerenvertegenwoordiger Soscha de la Fuente, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Teun Bokhoven en klimaatgezant Michel Rentenaar.

De deelnemers waren het erover eens dat samenwerking geboden is om klimaatverandering het hoofd te bieden. In zekere zin nam de InspiratieTafel daarmee een voorschot op ‘Parijs’, waar vanuit eenzelfde overtuiging het klimaatakkoord van Parijs is gesloten.

De ondertitel van het boekje is ‘An Ongoing Conversation’. De InspiratieTafel was namelijk een vervolg op het bezoek van de groene patriarch Barholomeus aan Nederland in 2014. Deze inspireerde de InspiratieTafel middels een videoboodschap.

Het boekje We have a dream is uitstekend geschikt als discussiemateriaal voor kerkelijke gespreksgroepen en het (voorbereidend) wetenschappelijk onderwijs. Later dit jaar zullen hiertoe handreikingen verschijnen.

We have a dream, Jan Jorrit Hasselaar red., uitgave Oud-Katholieke Kerk van Nederland, prijs: € 10 incl. verzendkosten. Te bestellen via de webshop: klik hier

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 februari 2017