Geestelijkheid op retraite

Van 24-27 januari deden 12 geestelijken, afkomstig uit beide bisdommen, mee aan de jaarlijkse retraite, die dit keer plaatsvond in de Willibrordusabdij in Doetinchem. Een vrij kleine groep. Door een heel scala aan diverse omstandigheden waren nogal wat pastoors dit jaar niet in de gelegenheid om mee te gaan. We hebben hen gemist!

Wat zij in elk geval hebben gemist was een boeiend en uitdagend programma, dat werd begeleid door Prof. Dr. Henk Witte (1947). Vorig jaar ging hij met emeritaat als hoofddocent dogmatiek aan de faculteit voor RK Theologie aan de Universiteit van Tilburg. De laatste vijf jaar bezette hij daar ook de leerstoel  ‘Ignatiaanse spiritualiteit en theologie’.

Het thema van de retraite was ‘spiritueel leiderschap’, en de methode die Henk Witte ons aanreikte was afkomstig uit de Benedictijnse traditie, waarin aandachtig luisteren de grondhouding is. Het begon steeds met aandachtig luisteren naar jezelf. Aan het begin van elke bijeenkomst kregen we een korte tekst uitgereikt (een verhaal of bijbeltekst) en daarbij de opdracht om een half uur in stilte de tekst te lezen en open te staan voor wat je er op een of andere manier in raakt. Vervolgens waren er vragen die de aandacht richtten op (aspecten van) het leiderschap dat van ons wordt gevraagd. In overdenking en gebed probeerden we inzicht te verkrijgen in de manier waarop we als pastor functioneren. Dit leverde bij iedereen wel bepaalde inzichten op. Daarna was het tijd om iets daarvan met elkaar te delen in kleine groepen. Het is mooi om dan de vertrouwelijkheid, bemoediging en vriendschap van collega’s te ervaren, waarin veel met elkaar gedeeld kan worden. In een gezamenlijk gesprek onder leiding van Henk Witte sloten we elke bijeenkomst af.

Natuurlijk maakten ook de getijden in de kloosterkerk deel uit van het programma, en niet te vergeten de heerlijke ontspannen afsluiting van iedere dag met gezelligheid en een drankje. We zien terug op een goede retraite in een zeer gastvrije abdij.

Tekst en foto’s: Erna Peijnenburg

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 februari 2017