85 jaar Oud-Katholieke Jeugdkampen

Op zaterdag 1 juli jl. is gevierd dat de Oud-Katholieke Jeugdkampen 85 jaar geleden zijn opgericht. Dit was in de vorm van een reünie met oud kampleiders. Een totaal van 50 kampleiding, bestaande uit de oude en de nieuwe garde, was bij elkaar gekomen op kampterrein De Banken in Zeewolde, om het heugelijke feit samen te vieren.

De reüniecommissie had een programma samengesteld en de middag gevuld met een ‘pubquiz’ en een BBQ. Na de opening door de voorzitter, Suzanne de Haart, werd geproost met een glaasje bubbels en kon de quiz beginnen. Deze bestond uit 8 rondes, waarbij elke ronde een eigen thema had. Het thema van de kampen ‘Nederland’ kwam voorbij, maar ook rondes over kampliedjes en fotovragen die de oude kampleiders hadden opgestuurd. Uiteindelijk ging een team met mooie prijzen naar huis.

De BBQ kon gelukkig plaatsvinden in het zonnetje en na een groepsfoto werd het kampvuur opgestookt. Samen met een drankje werd nog lang nagepraat en werden herinneringen opgehaald. Sommige oud kampleiding was zelfs verleid om te blijven slapen in de groepstenten die ook altijd tijdens de kampen worden gebruikt.

Na een heerlijk ontbijt verlieten ook de laatsten het terrein. Er kan terug gekeken worden op een geslaagde middag en avond ! 

De reüniecommissie wil iedereen die is gekomen hartelijk bedanken en hoopt iedereen over 5 jaar opnieuw te zien!

Tekst en foto’s : Lisette de Haart

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juli 2017