100 studenten bezoeken summer school !

De enthousiaste groep studenten die van 2-7 juli de ‘Summer School in Old Catholic Theology in Its Ecumenical Context’ bezocht maakte het honderdtal deelnemers sinds 2012 vol. Van Duitsland tot de USA en van Polen tot de Filippijnen, van theoloog tot jurist, van 18 tot 58 jarig, hadden ze tijd vrijgemaakt en een vaak lange reis op zich genomen om zich in Utrecht te laten inleiden in de Oud-Katholieke theologie. Na een week studie hadden ze eigenlijk vooral zin in meer: ‘Deze cursus was veel beter dan ik verwachtte’, zei een kerkbestuurslid uit Duitsland, ‘echt een geschenk’ een theoloog uit Polen, ‘jullie moeten de colleges langer laten duren, ze zijn zo interessant’ stond er in een evaluatie.

Wat beweegt mensen om deel te nemen? Het is net zo divers als de groep zelf: een staflid van de Kerk van Zweden is er om meer te leren over de Oud-Katholieke Kerk waarmee er sinds 2016 kerkelijke gemeenschap is, bijvoorbeeld. Een Anglicaanse pastoor uit Nederland wil nu wel eens weten wie zijn kerkelijke ‘buren’ in Amersfoort precies zijn. Een student uit Maastricht wil zich laten uitdagen door iets totaal anders te doen – en is verrast door de wondere wereld van de theologie. Een theoloog van de Iglesia Filipina Independiente probeert zo de band met de Oud-Katholieke Kerk te versterken. Een kerkbestuurslid uit Duitsland ziet het als zijn verantwoordelijkheid zich theologisch te verdiepen – en ontmoet daarbij een rooms-katholieke theoloog uit eigen land die toch eens preciezer wil weten wat die Oud-Katholieken nu eigenlijk zijn, en ga zo maar door!

Dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd vanuit het Oud-Katholiek Seminarie in samenwerking met de Utrecht Summer School, is de summer school een wereldwijd unieke manier om een intensieve introductie te krijgen van experts op het gebied van oud-katholieke theologie, geschiedenis, praktijk, spiritualiteit, kerkelijke organisatie en oecumenische visie. Docenten van het seminarie tekenen voor de colleges, in samenwerking met de Gertrudiskathedraal en haar pastoor, het Catharijneconvent en de curator voor oud-katholiek erfgoed en enkele gastgezinnen. Het is een bijzondere inspanning van een groeiende groep mensen die zomer na zomer voor een heel bijzonder resultaat zorgt! 

Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 juli 2017