Dialoog is een kijkje in elkaars besturingssysteem !

Interview met Maria Klasson Sundin van de Kerk van Zweden

In januari bezoekt de Aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén, de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht. Wat gaat ze in Utrecht vieren en waarom? En wat houdt onze nieuwe Zweedse vrienden bezig? Pastoor Bernd Wallet had een gesprek met priester Maria Klasson Sundin, coördinator van het oecumenische werk van de Zweedse Kerk op het bisschoppelijk bureau in Uppsala. Ze kent de Nederlandse kerk: afgelopen zomer volgde ze de Summerschool van het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht. Klik hier voor het interview.
Klik hier voor de uitnodiging. In verband met de catering en beschikbare plaatsen wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk 11 januari 2018 op te geven via buro@okkn.nl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 november 2017