Summer school in oud-katholieke theologie 2018!

De summer school in oud-katholieke theologie is dé mogelijkheid om je een week lang te verdiepen! Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie geven colleges over verschillende onderwerpen, zoals de geloofsleer, de liturgiek, de praktijk en spiritualiteit, de geschiedenis, de oecumene en het kerkelijk recht. Twee excursies, naar het Catharijneconvent en door kerkelijk Utrecht, zorgen voor een afwisselend programma.

De cursus vindt van 1 tot en met 6 juli plaats in Utrecht. Voor details en aanmelding, zie: https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-catholic-theology-in-its-ecumenical-context – voor meer informatie staat de cursusleider, prof. dr. Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl) graag ter beschikking.