Nieuwe publicatie over de band met de Mar Thoma Kerk

Het jongste nummer van de Internationale Kirchliche Zeitschrift is aan de relatie van de Oud-Katholieke Kerken met de Mar Thoma Kerk gewijd. Deze bijzondere kerk met Syrische wortels en een thuis in India ontwikkelt sinds een aantal jaren een nauwere band met de Oud-Katholieke Kerken. Een formele dialoog werd in 2019 afgesloten met een verslag dat nu aan de kerkleidingen van de beide kerken wordt aangeboden. Vanuit Nederland was prof. Peter-Ben Smit bij deze dialoog betrokken.

In het zojuist verschenen tijdschrift schrijft onder meer de oud-katholieke theoloog Urs von Arx over de manier waarop deze nieuwe oecumenische relatie bij bestaande relaties past. De Mar Thoma bisschop Mar Philoxenos gaat in op de maatschappelijke uitdagingen die zijn kerk op dit moment heeft. De theologen Joseph Daniel (Mar Thoma) en Adrian Suter (oud-katholiek) gaan in op de dialoog en zijn voorgeschiedenis, terwijl Douglas Pratt en Klaus Koschorke theoretisch en historische achtergronden bieden.

De publicatie is: Indian and European Christianity in Dialogue: Ecumenical Relations between Mar Thoma and Old Catholic Churches as a Source of Intercultural Learning, Internationale Kirchliche Zeitschrift 109 (2019). – Zie: www.ikz.unibe.ch.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juni 2019