Nieuwe kanunniken

Donderdag 13 juni hield het Metropolitaan Kapittel van Utrecht zijn voorjaarsvergadering. Op de agenda stonden behalve zaken als de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 en onderwerpen met betrekking tot het bisdom waarover Aartsbisschop Joris advies wilde hebben, ook de verkiezing van nieuwe leden van het Kapittel. Dit laatste was nodig geworden door het afscheid van pastoor Piet Coemans als kanunnik in 2018. Omdat het lidmaatschap van het Kapittel van een aantal van de huidige kanunniken binnen een aantal jaren ook zal stoppen, werd met het oog op de continuïteit in het Kapittel besloten deze keer twee kanunniken te kiezen. De keuze viel daarbij op priester Joke Kolkman, pastoor van Arnhem en priester Ruud Bosma, werkzaam als justitiepastor. Beiden hebben de keuze aanvaard en zijn daarmee direct volwaardig lid van het Kapittel geworden. Hun installatie zal plaatsvinden op 12 november, de viering van het feest van Sint Martinus, patroon van kapittel en aartsbisdom.

Wietse van der Velde, deken

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juni 2019