Kerkmeestersdag, informatief en gezellig!

Op 22 juni 2019 was er een dag voor kerk­bestuurders in Amersfoort, georganiseerd door de commissie financiën en materieel, de CFM. De uitnodiging was maar kort van te voren rond gestuurd, maar er kwam toch een tiental kerkbestuurders uit het hele land naar Amersfoort.

Het programma.
Het programma bestond uit twee grote onderwerpen. Als eerste de deelgebieden van de commissie. Wat moeten we doen met onze gebouwen? Welke eisen stelt de overheid aan onze gebouwen? Hoe maak je een plan voor het groot onderhoud? Wat is dan de procedure?

Het tweede onderwerp ging over het geld. Hoe kun je administreren? Wat betekent de ANBI- status voor een parochiebestuur? Hoe kun je de geldzaken beveiligen? Wat betekent het 4-ogen principe? Wat moet er in het jaardocument staan?

Daarnaast was er een aantal kortere programma onderdelen. We hoorden iets over de mogelijkheid van diaconale ondersteuning van parochianen. De geldwerving kwam aan de orde en tussen de middag, na het middaggebed, genoten we in de tuin van een heerlijke lunch.

Wat maakte deze dag zo bijzonder?
Allereerst de sfeer. We hebben elkaar geïnspireerd. We waren met elkaar verbonden, we staan niet alleen voor onze taken in de verschillende parochies. We hebben elkaars gezichten gezien zodat we in de toekomst gemakkelijker met elkaar contact kunnen opnemen.  Het werd duidelijk dat de leden van de CFM zich niet willen opstellen als controleurs, maar juist naast de kerkbestuurders willen staan om hen te ondersteunen.

Het vervolg
Aan het einde van de dag werd de deelnemers gevraagd naar verdere ideeën. Iedereen zou een vervolg op prijs stellen. We denken dan aan vervolgonderwerpen zoals energiebesparing in ons kerkgebouw of omgaan met andere gebruikers/huurders.
Wellicht gaat de CFM dit programma in de herfst nog eens herhalen voor allen die op 22 juni niet konden komen.

Het was een zonnige dag, in velerlei opzichten!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juli 2019