Dagen van Inkeer. Een korte impressie.

En Jezus keerde zich om, en toen hij zag, dat zij hem volgden, zeide hij hun: Wat zoekt gij? (Johannes 1, 38)

Dat is ook de vraag die ik mij wel eens stel: “wat zoek ik?” Dan stel ik mezelf vragen als: Wie ben ik eigenlijk en wat zoek ik in mijn leven, in mijn werk, in mijn familie, in de kerk?  In het evangelie van Johannes is het Jezus, die namens God, de Gans Andere, aan mij de vraag stelt: Wat zoek je, wie ben je? Daar word je stil van. God, eigenlijk het Leven zelf, die naar mij omkijkt en mij de vraag stelt.

En zij zeiden tot hem: “Rabbi,(meester) waar woont gij?”  Hij zei tot hen: “Komt  en ziet.”  Vraag ik dat ook wel eens aan een ander: “Waar ben je thuis?” en ga ik dan mee en blijf ik dan ook bij hem/haar?

Waar ben ik eigenlijk thuis? Dit was afgelopen vrijdagmiddag het begin van de “Tage der Einkehr”. Zo heten de dagen in het gastenhuis van de Willibrord Abdij te Doetinchem. Voor de vijfde keer al georganiseerd, vorige week van 5 tot 8 juli. Ze worden georganiseerd door een kleine internationaal samengestelde groep oud-katholieken. Het is de bedoeling van de groep dagen te organiseren waar door niet-theologen gebouwd wordt aan een hedendaagse oud-katholieke spiritualiteit. Dagen van inkeer. Bezinningsdagen. Of toch liever: dagen van thuis komen en verder trekken.

Zestien deelnemers: 11 Duitssprekende en 5 Nederlandssprekende troffen elkaar. Voertaal Duits, maar waar nodig was er een vertaling en werd er vertaald. Samen luisteren naar de bijbel en onszelf de vraag stellen: Waar ben ik thuis? En: Laat ik mij daar ook door God aanspreken?

Op verschillende manieren hebben wij geluisterd naar korte inleidingen, erover nagedacht, gemediteerd en met elkaar gezongen en gedanst. En gevierd. Want gezamenlijk eucharistie gevierd is het hart van het LEVEN. En voor mij het antwoord op die vraag. (Voor wie zin heeft om volgend jaar mee te gaan, noteer alvast de data: van 10 tot 13 juli 2020)

Johannes 1, 39 Zij kwamen dan en zagen waar Hij zijn verblijf had, en zij bleven die dag bij Hem.

Tekst: Rina Homan

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 juli 2019