Statuutwijzigingen

Het Collegiaal Bestuur heeft de volgende statuutwijzigingen, gehoord de Synode 2019, in haar vergadering van 12 december 2019 bekrachtigd. De wijzigingen zullen t.z.t. worden verwerkt in een nieuwe uitgave/herziening van het Statuut.

Statuutwijzigingen 2019

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 december 2019