Bisschop van Haarlem ‘confirmeert’ verkiezing aartsbisdom

“Ik kan me goed voorstellen dat u een zucht van verlichting hebt geslaakt toen de verkiezing een feit was en de verkozene zijn verkiezing direct aanvaardde met woorden die onze harten met een warme gloed vervulden.” Dat schrijft de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. Dick Schoon in een brief aan het Metropolitaan Kapittel van Utrecht. De bisschop noemt het “gemakkelijk en voor mij persoonlijk ook eervol” om het verzoek van het Kapittel in te willigen om de verkiezing te confirmeren.

“Niet alleen de feitelijke verkiezingsbijeenkomst van afgelopen zaterdag, maar ook wat mij in de wandelgangen ter ore kwam over de voorbereidende bijeenkomsten die u hebt gehouden en bovenal de liturgische setting waarin de verkiezing in de Utrechtse kathedraal plaatsvond, getuigden voor mij van de aanwezigheid van Gods goede Geest die zijn Kerk door de tijden heen stuurt”, schrijft bisschop Schoon. Hij zegt “erg blij” te zijn met de verkiezing en zich te verheugen op een goede samenwerking.

Unie

Met de voorgeschreven confirmatie door de bisschop van Haarlem wordt de rechtsgeldigheid van de verkiezing van Mgr. Bernd Wallet tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht bevestigd. Ook aan de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht is conform de kerkelijke spelregels gevraagd om met de verkiezing in te stemmen. Dat hangt samen met de bijzondere positie van de Utrechtse aartsbisschop als voorzitter van dit gremium. Bij witte rook van de buitenlandse collega’s van Wallet is aan alle formaliteiten voldaan en staat niets de wijding en installatie van de nieuwe aartsbisschop meer in de weg. Die wijding vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni aanstaande.

Beduusd

De nieuwe aartsbisschop is nog enigszins beduusd door de snelle verkiezing en de vele reacties die hij daarop ontving. Mgr. Bernd Wallet: “Ik ben zelfs op straat gefeliciteerd door wildvreemde mensen die het bij RTV Utrecht hadden gezien. Iedere dag zit de brievenbus vol met kaarten en brieven, maar er zijn ook talloze mails en apps die ik heb gekregen. Het beantwoorden van iedereen zal nog wel een hele tijd duren.” Naast de felicitaties uit eigen kring ontving Mgr. Wallet ook hartelijke gelukwensen van onder anderen kardinaal Eijk en burgemeester Jan van Zanen van Utrecht.

Tranen

In de parochie is de verkiezing met dubbele gevoelens ontvangen. “Natuurlijk zijn veel mensen blij en trots maar ook verdrietig om het verlies van hun pastoor. Als je aan elkaar gehecht bent, is het niet gek dat er bij een plotseling vertrek bij sommigen ook tranen vloeien.” Alhoewel de aartsbisschop zich nog volop aan het inwerken is, heeft hij inmiddels zijn eerste bestuursbesluit genomen: de benoeming van kanunnik Paul Brommet tot waarnemer van de Utrechtse parochie voor twee dagen in de week, naast assisterend pastor Joke Kolkman.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 februari 2020