Veel aandacht in media voor verkiezing aartsbisschop

“We moeten met vreugde blijven getuigen van de hoop die in ons leeft en open zijn naar de samenleving.” Dat zei aartsbisschop-elect Bernd Wallet in een interview met het Nederlands Dagblad, kort na zijn verkiezing. Ook in andere media werd volop aandacht besteed aan de onverwacht snelle verkiezing van de opvolger van Mgr. Joris Vercammen. Via Twitter en Facebook trok het nieuws al snel over de landsgrenzen en volgden felicitaties uit andere oud-katholieke kerken in het buitenland.

Het Nederlands Dagblad had zaterdagmiddag om half vier de primeur met het bericht over de verkiezing door het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht op de website. Ook het Reformatorisch Dagblad, Trouw, RTV Utrecht, KRO-NCRV en andere media kwamen al snel met berichten over de nieuwe aartsbisschop. Het citaat uit zijn eerder gegeven toelichting op de bisschopskeuze kwam vaak terug waarbij Wallet een ‘realistisch geloof’ bepleitte, “waarin we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.”

Rust

“Dat ik in één ronde ben gekozen heeft me verrast en geeft me rust bij alles wat aan taken op me afkomt”, zei Bernd Wallet in het gesprek met het Nederlands Dagblad. Hij zag dat als een teken van de saamhorigheid binnen het aartsbisdom. Wallet neemt zich voor om in zijn nieuwe rol “nieuwe perspectieven te tonen in vastgelopen situaties”. “Tegelijk wil ik de parochies ook uitdagen een open huis te zijn voor mensen in hun omgeving.” Volgens Wallet is de cultuur in de Oud-Katholieke Kerk de laatste jaren enorm veranderd; van een wat dorpse cultuur naar meer openheid en professionaliteit. Dat heeft er mede toe geleid dat in zijn eigen Utrechtse parochie het ledental stabiel is gebleven, ondanks de secularisatie van het kerkelijke landschap. “Het kan dus wel.”

Vreugde van Pasen

In een gesprek met het Reformatorisch Dagblad zei de aartsbisschop-elect: “Het is belangrijk dat we gelovigen enthousiasmeren en de vreugde van Pasen uitstralen. Saamhorigheid is belangrijk, het gevoel van een thuis geven aan mensen die aan de rand van de samenleving staan.” “Al zullen we niet erg groot worden, we blijven een kerk die aantrekkelijk is voor veel mensen die iets in hun eigen kerk missen. In onze kerk zijn man en vrouw gelijkwaardig en kunnen homo’s zichzelf zijn. We zijn een kerk die voor velen een interessante mix is van klassieke liturgie, eigentijdse verkondiging en een open blik naar de wereld”, aldus Wallet.

Eerlijke dialoog

Door de toelating van vrouwen tot de wijdingen en het erkennen van het homohuwelijk is meer verwijdering ontstaan ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk, beaamt Bernd Wallet in het RD. Toch blijft hij zich inzetten voor een dialoog “waarin we de dingen eerlijk benoemen”. Daarbij gaat het niet alleen over de vraag hoe kerken gehoor willen geven aan de tekenen van de tijd. Ook de reden voor het ‘Utrechtse schisma’ in de 17de eeuw is nog steeds actueel: de verhouding tussen de wereldkerk en lokale kerken. “Kijk maar naar de recente gebeurtenissen rond de Amazone synode in de Rooms-Katholieke Kerk”, aldus Wallet in een gesprek met een journalist. De oecumenische dialoog beperkt zich wat Bernd Wallet betreft niet tot het gesprek met Rome. Naast de brede samenwerking binnen de Raad van Kerken vindt hij het ook interessant om de bilaterale band met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te versterken.

Wortels

Dat Bernd Wallet de PKN expliciet noemt, is niet verrassend gezien het feit dat vader Barend hervormd predikant was en een sleutelrol speelde in het zogeheten Samen op Weg-proces dat leidde tot de fusie van de hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerken. Ook veel media maakte melding van de hervormde roots van de nieuwe aartsbisschop. Trouw observeerde: “De verkiezing van Wallet junior werd door PKN-voorman René de Reuver dan ook met enthousiasme begroet. ‘Z’n wortels waarborgen een oecumenische inzet en spirituele continuïteit’, zei De Reuver op Twitter. ‘Blij mee!’.” René de Reuver is scriba bij de PKN en liet Wallet meteen weten graag het gesprek aan te willen gaan. Of Bernd Wallet de ambitie heeft om de familietraditie voort te zetten door de PKN en de Oud-Katholieke Kerk te herenigen, zal in toekomstige interviews vast een veel gestelde vraag worden.

Media overzicht (sommige artikelen zijn alleen voor abonnees toegankelijk):

https://www.nd.nl/geloof/geloof/954593/bernd-wallet-de-parochies-moeten-een-open-huis-zijn

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/voormalig-protestant-aan-hoofd-oud-katholieke-kerk~bc93bad4/

https://www.rd.nl/kerk-religie/nieuwe-oud-katholieke-aartsbisschop-bernd-wallet-wil-moeilijk-gesprek-met-rome-voortzetten-1.1632542

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/bernd-wallet-wordt-nieuwe-oud-katholieke-aartsbisschop-van-utrecht

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200215_88148540/de-oud-katholieke-kerk-heeft-een-nieuwe-aartsbisschop-bern-wallet-48?utm_source=google&utm_medium=organic

Twitter:

Een overzicht van berichten over de verkiezing van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht op Twitter zijn te vinden op het account @janwillemwits

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 februari 2020