Bisschopswijding Mgr. Bernd Wallet op 7 november 2020

De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet zal op zaterdag 7 november 2020 de bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De dag erna vindt zijn installatie plaats in de kathedrale Sinte Gertrudis-kerk in Utrecht. Wallet werd op 15 februari jongstleden door het Utrechtse Kapittel gekozen maar vanwege de ‘Coronacrisis’ moest zijn wijding worden uitgesteld.

De 49-jarige Bernd Wallet werd door het Utrechtse Kapittel op 15 februari 2020 in de eerste ronde verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht, als opvolger van Mgr. dr. Joris Vercammen. Direct na zijn verkiezing kreeg hij alle bestuurlijke bevoegdheden die bij het bisschopsambt behoren maar volgde vanwege de COVID-19 pandemie uitstel van zijn officiële wijding en installatie. De wijding vindt nu plaats op 7 november, de feestdag van de heilige Willibrord, die dertien eeuwen geleden de eerste geloofsverkondiger van Nederland was en de eerste aartsbisschop in Utrecht.

Wijding en installatie

Alhoewel de wijdingsplechtigheid normaliter in de Utrechtse kathedraal plaatsvindt, bleek dat vanwege de restricties in het kader van het COVID-19 virus tot nader orde niet mogelijk. Daarom is besloten naar een passende andere locatie uit te wijken, die is gevonden in de Lebuïnuskerk in Deventer. Naast priesters en gelovigen en andere direct betrokkenen uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem worden ook tal van buitenlandse bisschoppen – die de aartsbisschop mede zullen wijden – en andere hoogwaardigheidsbekleders verwacht. De installatie van de aartsbisschop vindt wel plaats in Utrecht. Op de dag na de wijding zal Mgr. Wallet officieel de bisschopszetel (‘cathedra’) in bezit nemen. De laatste keer dat er een bisschopswijding in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaatsvond was in 2008, toen Mgr. dr. Dick Schoon als nieuwe bisschop van Haarlem aantrad.

Data

  • Zaterdag 7 november 2020, vanaf 11.00 uur – bisschopswijding van Mgr. Bernd Wallet in de Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 37 te Deventer
  • Zondag 8 november 2020, vanaf 15.00 uur – installatie van Mgr. Bernd Wallet als aartsbisschop van Utrecht in de Sinte Gertrudis-kathedraal, Willemsplantsoen 2 te Utrecht

Sint Lebuïnus

Lebuïnus was een monnik met Saksische wortels uit de 7de-8ste eeuw na Christus. Hij groeide op in Engeland en was een tijdgenoot van Sint Willibrord, de Engelse monnik-missionaris die in 690 naar Nederland kwam om als eerste het Evangelie te verkondigen. Enkele decennia later maakte Lebuïnus dezelfde overtocht en ontving van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht de opdracht om als missionaris aan de slag te gaan in Gelderland en Overijssel. Hij stichtte zijn eerste kerkje in De Wilp, een dorp in de buurt van Deventer. Vanwege het succes van Lebuïnus om het christelijke geloof te verspreiden onder de Saksische bevolking kreeg hij steeds meer tegenwerking van de lokale stamhoofden. Het kostte hem bijna zijn leven maar hij wist te ontsnappen naar Utrecht. Nadat Karel de Grote de Saksen had verslagen, kon Lebuïnus naar Deventer terugkeren. Daar overleed hij in 773. De huidige Grote of Lebuïnuskerk verrees op de plek waar Lebuïnus volgens de overlevering zelf een kapel bouwde. De kerk deed korte tijd dienst als kathedraal van het bisdom Deventer (1559-1591) maar werd daarna in gebruik genomen door de gereformeerden. Vanaf 1758 heeft ook de Oud-Katholieke Kerk bisschoppen van Deventer gekend. Mgr. A. Glazemaker was de 13de en laatste bisschop van Deventer, een titel die hij droeg tot zijn benoeming tot aartsbisschop van Utrecht in 1982. De heilige Lebuïnus wordt tot op de dag van vandaag als patroonheilige van Deventer vereerd. Met de keuze voor deze locatie als plek voor de bisschopswijding van Mgr. Bernd Wallet worden de historische banden tussen de bisschopssteden Deventer en Utrecht gemarkeerd.

Ook wanneer een opleving van het COVID-19 virus in Nederland grote bijeenkomsten zoals deze onverhoopt wederom onmogelijk maakt, zal de wijding en intronisatie – in hierop aangepaste vorm – in het weekend van 7 november 2020 plaatsvinden.