Parochie Haarlem renoveert

Door: pastoor Robert Frede

Veel Haarlemse kerkmeesters hebben er al over vergaderd en sinds jaren was het een terugkerend agendapunt van de ontmoetingen tussen kerkbestuur en de bisschop: de staat van onderhoud van het monumentale kerkcomplex aan de Kinderhuissingel in Haarlem met daarin als centrum de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria.

De panden aan de rand van de Haarlemse binnenstad werden in 1938 opgeleverd. Architect Zwiers – een vertegenwoordiger van de Delftse School – had het hele ontwerp, bestaande uit woonhuizen, pastorie, kosterij en kerk, op een A-locatie (zoals dat tegenwoordig heet) bij de uitbreiding van de binnenstad op een voormalig fabrieksterrein gepland.
Enerzijds heel modern en vooruitstrevend – een betonnen skelet voor de kerk én centrale verwarming – anderzijds in baksteen met veel oog voor architectonische details en versieringen in natuursteen, ijzerwerk en hout.
Fraai maar onderhoudsgevoelig zouden we zo’n ontwerp vandaag noemen.

Opeenvolgende kerkbesturen hebben veel tijd en energie gestoken in het onderhoud van het complex waar de parochie terecht trots op is. Maar na 8o jaar komt dan toch het moment dat iedereen vreest: er is écht groot onderhoud nodig om de kerk weer voor te bereiden op de volgende 8o jaar.

En letterlijk: goede raad is duur.
Mensen willen best graag iets geven voor een mooie kerk maar dan liefst voor iets goed zichtbaars. Een mooi schilderij, de bank waar je op zit, desnoods de verwarming waar je in de winter van profiteert, maar dakgoten, dakpannen, metselwerk en een bliksemafleider? Het spreekt allemaal wat minder tot de verbeelding en is toch heel noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven.

De parochie heeft er flink voor gelobbyd en het eigen vermogen tot aan de pijngrens aangesproken maar het bleek niet toereikend. Gelukkig werden in de Haarlemse Bisschopskas, het Adelbertus Ahuysfonds en (voor een kleiner deel) in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sponsoren gevonden die de renovatie mede mogelijk maakten.

Na de verkregen toestemmingen van de burgerlijke overheden (monumentale status) én uiteraard de bisschop van Haarlem wordt er sinds maart hard aan de toekomst van het gebouwencomplex gewerkt. Stukje bij beetje wordt het in zijn oude glorie herstelt.

Het goed uitgevoerde vooronderzoek werpt tot nu toe vruchten af. We blijven binnen het budget op één kostbare tegenvaller na. Het torenkruis van de kerktoren was zó slecht dat het voor een groot deel vervangen moest worden. Herstel was niet haalbaar gezien de toestand van de steen – géén kruis leek het kerkbestuur ook niet echt een optie.

De parochie zoekt ook naar wegen om het kerkcomplex beter exploitabel te maken; zorgen die men vermoedelijk in de jaren ’30 in mindere mate had. Zo is de renovatie aan de buitenzijde maar een eerste stap vooruitlopend op een zeer gewenste aanpassing en verbouwing van de binnenzijde, ten einde de parochieruimtes vaker en vooral ook winstgevender te kunnen verhuren. De eerste plannen liggen er maar de fondswerving wordt een volgende grote klus voor de parochie. De Corona-tijd heeft daarbij flink roet in het eten gegooid. De plannen die gemaakt waren voor een benefiet-concert met diner, een bazaar en andere activiteiten konden direct de ijskast in. Het is nu hopen dat de verwachtte economische crisis ons straks sponsoren overlaat!

Op dit moment is alles erop gericht dat de buitenkant in oktober weer net zo fraai is als bij de oplevering in mei 1938. De kerktoren is inmiddels uit de steigers en de regenboog-vlag kon in de afgelopen Pride-Week alweer wapperen.

Eén interieurwens heeft de parochie alvast  in vervulling laten gaan: de behoorlijk vervuilde muren aan de binnenzijde van de kerk zijn gereinigd. Komt dat zien!

Mocht u iets willen bijdragen, dan kan dat via NL67 INGB 0005 3514 68 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Anna en Maria te Haarlem. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!