Vlog: Keerlus

Bijna is de singel in Utrecht weer rond. Na 50 jaar is hiermee een historische fout hersteld. Het is een beeld dat het nooit te laat is om tot inkeer te komen. En dat is reden voor een feest.

Aartsbisschop-elect Bernd Wallet over de keerlus voor en in de kathedraal.

De komende weken zullen periodiek meer vlogs van bisschoppen, pastoors en gelovigen op de website verschijnen.