Gedenken wij dankbaar

Op Allerzielen vieren wij de gedachtenis van de overledenen. Dat is een dag nadat we op Allerheiligen hebben gehoord over het nieuwe Jerusalem, waar alle tranen zijn afgewist.

Met die volmaaktheid voor ogen, kunnen we ook het persoonlijke leed dat ons treft als we dierbaren uit handen moeten geven, een plaats geven. In onze gedachten en gebeden blijven zij bij ons, we herinneren ons hun naam, het geluid van hun stem, datgene wat ze ons aan met hun talenten en tekortkomingen hebben nagelaten en meegegeven.

Gedenken is daarom altijd het ophalen van herinneringen om daarmee je eigen levensweg te vervolgen. Samen gaan we de weg naar Gods koninkrijk. Zalig zij die in de Heer ontslapen, zij gaan ons voor en zijn geborgen in zijn goedheid.

De viering van Allerzielen zal dit jaar anders verlopen dan we gewend zijn. Wij geven u daarom graag bijgaand door, hoe de parochie Hilversum met de nodige creativiteit van de coronanood een deugd maakt, die anderen wellicht kan inspireren. 

“Er wordt vormgegeven aan Allerzielen door de voornamen van overledenen op een boomschijfje te schrijven en die schijfjes op te hangen aan de takken van een boom op het kerkplein. Aan het begin van de avond zullen bij die boom alle namen hardop genoemd worden en klinkt een gebed. Iedereen wordt gevraagd om die avond thuis een kaars aan te steken en zo in verbondenheid met anderen de overledenen te gedenken. Allerzielen op afstand, maar in gedachten dicht bij elkaar.”