Ontsteltenis en afschuw om de terreurdaden in Frankrijk

Met ontsteltenis, afschuw en woede lezen we de berichten en zien we de beelden over de terreurdaad tegen kerkgangers in Nice. We missen woorden om aan te geven hoe gruwelijk wij deze barbaarse daad vinden. We treuren om de slachtoffers en hopen dat de dader zijn straf niet ontloopt. 

De terreurdaad versterkt de toch al zo terechte afschuw over de moord op de leraar Samuel Paty. De haat waarmee bevolkingsgroepen of religies tegen elkaar worden opgezet wordt aangewakkerd en het ontwricht de samenleving.

We roepen de leden van onze kerk en alle anderen op niet mee te gaan in onbeheerste woede, hoe menselijk voorstelbaar zo’n reactie ook zou zijn. Wij willen niet meegaan in de dreigende taal en beledigingen waarmee mensen elkaar bejegenen en die door alle media wordt versterkt. De terreurdaad van individuele personen mag ons er niet toe brengen dat toe te rekenen aan een hele bevolkingsgroep of godsdienst. Wij proberen voor zover dat in ons vermogen ligt om groeiende haat tegen te gaan door zelf een voorbeeld te geven van een gerechtigheid die bijdraagt aan vrede.

We vragen de voorgangers in onze kerkdiensten aanstaande zondag de slachtoffers van de terreurdaad te gedenken en om vrede te bidden.

Mgr. Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem