Wat is de kerk voor u?

Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk – al dan niet via internet – een belangrijke plek van verbinding. Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.

De basisvraag van het onderzoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er vooral af en toe om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde. 
‘Maar wat is de kerk voor u? En op welke manier draagt u bij aan uw gemeente of parochie?’ wordt in het onderzoek gevraagd. 

De Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) is vooral geïnteresseerd in wat de invullers hierop antwoorden. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.

Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via www.gevenaandekerk.nl. Doet u mee?