Filmpjes met hoop en troost tijdens lockdown

Woensdagavond 3 februari publiceert de Raad van Kerken in Nederland het veertiende videofilmpje in het kader van Woorden van Hoop en Troost. Hierin spreken, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uit. De Oud-Katholieke Kerk Nederland is aangesloten bij de Raad van Kerken.

Met deze reeks filmpjes hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Machiel Jonker (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)
In deze veertiende uitzending spreekt Machiel Jonker van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten: Ik heb me gerealiseerd dat je met een keer in de week naar de kerk gaan, geen discipel van Jezus Christus maakt. Het maken van discipelen is de grote opdracht. Dat betekent: iemand uitnodigen, samen naar de livestream kijken, met elkaar bidden, elkaar bemoedigen. Volgelingen van Jezus zijn. Hij is betrokken. Hij gaat er met ons doorheen. En ik geloof omdat het de gemeente van Jezus Christus is, de kerk, dat we er gelouterd uit zullen komen.’

Bekijk het filmpje van vier minuten hier.