De Oud-Katholiek over politiek

Vandaag verschijnt een nieuw nummer van De Oud-Katholiek, hét magazine van de Oud-Katholieke Kerk. Dit maartnummer staat in het teken van kerk en politiek: hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Redacteur Marieke de Ridder vertelt in het redactioneel wat u van dit themanummer kunt verwachten. Lees het hieronder. Smaakt dit naar meer? Hier leest u het magazine digitaal (maar waarschijnlijk vond u het al op de mat).

Door redacteur Marieke Ridder | In de jaren tachtig was het niet saai in de kerk van mijn jeugd. ‘Geen politiek in de kerk!’, schreeuwde een kerkganger, en beende weg. De linkse kernwapenpreek werd de beroepsmilitair te veel. Hoe ging het er in die jaren aan toe in de Oud-Katholieke Kerk? Liepen ook hier de gemoederen hoog op, of vond men andere zaken belangrijker, zoals de vrijheid van geweten? Robert Frede zocht het uit voor de rubriek ‘Er was eens’.

Kerk en politiek
Wat hebben kerk en politiek met elkaar te maken volgens oud-katholieke stemgerechtigden? En welke contacten met de burgerlijke gemeente streef je als pastoor na? Marco Derks interviewde vijf parochianen, Jury Smit sprak met drie priesters. Ondertussen vroegen wij als redactie ons hardop af: waarom meldde zich geen VVD’er of CDA’er op onze oproep om mee te werken aan een interview? 

Scheiding kerk en staat
Nog ingewikkelder dan een gesprek over kerk en politiek is een debat over de scheiding van kerk en staat. Dick Schoon legt precies uit wat dat behelst. Via een paar eeuwen geschiedenis komt hij uit bij de coronamaatregelen die het kerkelijk leven beïnvloeden.

Na corona
Gaan we anders vieren ‘na Corona’? Lydia Janssen sprak erover met Leen Wijker. Hij mag in zijn kerk preken vanaf een bijzondere preekstoel: ook daarover kunt u lezen. Verder vindt u een recensie van Dick Schoons laatste boek en een nieuwe column van Frans Bossink. Ook stelt Janneke van der Veer zich voor als de nieuwe communicatiecoördinator en eindredacteur. Als redactie verheugen wij ons op de samenwerking.

Namens de redactie, Marieke Ridder