Vastenactie 2022 – de nood is zeer hoog!

Dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de Anglicaanse Bisschop Manuel die samen met enthousiaste parochianen in zijn bisdom in Mozambique vluchtelingen helpt een nieuw bestaan op te bouwen. Helpt u hen vanuit Nederland mee? Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van uw parochie.

Misschien kent u Bisschop Manuel van de Anglicaanse Kerk in Mozambique nog. Hij heeft zich de afgelopen jaren volop en met succes ingezet voor de opvang van Congolese en Boeroendese vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Marratane. De Vastenactie in 2016 was hiervoor bestemd waardoor men in Marratane weer hoop kreeg. Via de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus wordt het missionaire bisdom Nampula, waar Bisschop Manuel bevlogen leiding geeft, al vele jaren gesteund.

Bisschop Manuel staat nu opnieuw voor een grote uitdaging. In de loop van 2021 is er door invallen van extremistenstrijders, die uit het Midden Oosten verjaagd werden, een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen: dit keer vanuit onveilig geworden noordelijke landsgedeelten. Een deel van deze vluchtelingen is opgevangen in VN kampen. Anderen vluchtten naar familie in veilige regio’s. Deze families kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water houden en kunnen hun gevluchte familie eigenlijk na een eerste noodopvang niet langer onderhouden. De laatste (grote) groep vluchtelingen die niemand opvangt, heeft rond de steden Nampula en Pemba hutjes gebouwd en probeert daar te overleven.

Bisschop Manuel doet meer dan 200% zijn best voor een totaal-aanpak van deze problemen. Hij is volop betrokken bij de vredesonderhandelingen in het noorden van zijn bisdom. Daarnaast heeft hij ook een actieplan opgesteld om de vluchtelingen die niet in kampen worden opgevangen praktisch te ondersteunen. In 30 parochies verblijven rond 1500 gevluchte gezinnen. Stelt u zich eens voor: 50 gezinnen per kleine arme parochie verzorgen, te eten geven en opvangen. U begrijpt het gelijk: de nood is zeer hoog!

Dit actieplan kost veel geld naast alle energie en inzet van de parochianen. Gelukkig hebben trouwe partners aan Bisschop Manuel steun toegezegd om dit project te kunnen financieren, maar er is niet genoeg geld. Er is nu enige tijdelijke en minimale noodhulp, maar er is meer en structurelere hulp nodig. Helpt u mee om de vluchtelingen perspectief te bieden? Bisschop Manuel wil zelfvoorzienende gemeenschappen vormen, een duurzame oplossing voor deze mensen die voorlopig niet terug kunnen keren naar huis. Dit is wat het project voor ogen heeft:

  • De 1500 families krijgen de eerste drie maanden voedselpakketten en schoon water. Dat kost € 30 per gezin voor drie maanden.
  • Er zijn ongeveer 250 ondervoede kinderen onder de 6 jaar; zij krijgen een half jaar lang verrijkte pap om aan te sterken. Een kooktoestel voor de verrijkte pap kost per gemeenschap € 63.
  • In alle 30 gemeenschappen wordt aan mannen en vrouwen les gegeven in het verbouwen van eigen voedsel, zodat zij duurzaam zelfvoorzienend kunnen worden. De kerk heeft al een stuk grond beschikbaar gesteld, maar er is nog veel meer nodig. Zoals gereedschap en zaden voor gewassen. Gereedschap voor het verbouwen van voedsel kost per gemeenschap € 49. Aanschaf zaden voor een gezin : € 8
  • In het bisdom staan veel mangobomen die juist in deze tijd volop mango’s dragen. Zoveel zelfs dat een groot deel nooit op tijd opgegeten kan worden. Het is de bedoeling het overschot te drogen in de zon met behulp van droogbakken, die men zelf kan maken. Constructiehout, zaag, gaas erover tegen insecten en snijden maar die mango’s. Zo kun je al die mango’s toch nog goed bewaren en leveren die later in het jaar een gezonde aanvulling op de maaltijd. Hout, schroeven en gaas kosten per droogbak rond de € 24.
  • Ook is er katoenen stof nodig voor het maken van herbruikbare katoenen maandverbanden en zal er naailes gegeven worden hoe deze maandverbanden te maken. Een fikse rol katoen kost € 35 en een naaimachine kost per groep eenmalig € 200.
  • Er komen groepen vrijwilligers trainingen geven om besmetting met allerlei ziektes w.o. Corona te voorkomen en ook om zelfhulpgroepen op te richten en te begeleiden, o.a. vanwege opgelopen trauma’s. En er gebeurt nog veel meer.

Het goede nieuws is dat er in het bisdom Nampula genoeg mensen staan te popelen om hun kwaliteiten in te zetten om voedselpakketten en schoon water rond te brengen, de verrijkte pap te bereiden en uit te delen, les te geven in het verbouwen en verwerken van voedsel of om vrouwen en meisjes te leren om herbruikbaar maandverband te naaien. Er worden nu al overal mensen opgeleid om trainingen te geven en om zelfhulpgroepen te begeleiden.

Doet u mee vanaf Nederland om de vluchtelingen een nieuw bestaan te helpen opbouwen en de parochianen te ondersteunen in hun diaconale enthousiasme? Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van uw parochie.