Summerschool 2022 een groot succes

Het blijft verrassen, zelfs bewegen: mensen uit verschillende landen en van verschillende continenten (Afrika, Europa, Noord-Amerika, Azië!) melden zich ieder jaar aan voor de Utrechtse summerschool in oud-katholieke theologie – en ze gaan verrijkt naar huis.

Ze komen uit allerlei kerken: anglicaans, episcopaals, gereformeerd, remonstrants, rooms-katholiek, Iglesia Filipina Independiente, en natuurlijk oud-katholiek. Het zijn leken en geestelijken, mensen die al lang lid van hun kerk zijn en die net lid geworden zijn, met achtergronden in de theologie, het bedrijfsleven, de electrotechniek, de sociologie, en nog veel meer. De jongste deelnemers zijn in de twintig, de oudste hebben hun pensioen al enige tijd achter zich. En allemaal weten ze elkaar te vinden in een interesse in oud-katholieke theologie – dat verbindt, ook boven de collegezaal uit.

Inspirerende leergemeenschap
Een kaartje dat de organisatie van de deelnemers kreeg, gaf een goede illustratie van de ervaring van de deelnemers. Er staat een autootje met koffers op en de gedachte erbij is: we kwamen aan met koffers vol kleren, we gaan naar huis met een setje extra koffers. Wat zat er dan in de koffer die mensen mee naar huis namen?

Uit feedback van deelnemers blijkt dat het vooral om drie dingen gaat die met elkaar verweven zijn. Veel wordt genoemd dat de cursus hen geïnspireerd heeft voor hun eigen plek en rol in de kerk. Die inspiratie heeft dan vaak twee bronnen. Dat zijn de kennis die door de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie geboden wordt en het is de verbinding en uitwisseling die studenten met die docenten en onder elkaar ervaren. De summerschool is zo echt een leergemeenschap, waarin kennisoverdracht, kennisverwerving en kennisverwerking de hele dag door gaan, van het ontbijt tot de nazit na de colleges.

Ontmoeting
Spannend was in 2022 dat het Oud-Katholiek Seminarie ervoor gekozen had om de cursus alleen ‘in persoon’ aan te bieden. In 2021 was het alleen online vanwege de lockdowns wereldwijd. Zouden mensen hiervoor wel komen? Kan je zo’n cursus niet ook via een beeldscherm volgen? Afgaand op het goede aantal deelnemers en hun enthousiasme, zowel over de colleges als ook – en vooral – over de onderlinge ontmoeting is het antwoord een volmondig ‘ja.’ Deze ervaring kan alleen in persoon, ter plekke, en met elkaar – online kan ook veel maar niet dit.

Twee cursusweken
Nog spannender was dit alles omdat dit jaar niet één maar twee cursussen aangeboden werden. Naast de ondertussen klassieke, goed lopende inleiding van een week, is er nu ook een tweede, verdiepende cursusweek. Deelnemers uit eerdere jaren hadden hierom gevraagd – en zich ook gelijk aangemeld!

Verschillende gastdocenten droegen bij aan deze tweede cursus. Zo gaf de Bonner hoogleraar Andreas Krebs twee colleges, gaf Joris Vercammen, aartsbisschop emeritus, een seminar over oud-katholieke spiritualiteit, en leidde Hans Uytenbogaardt rond in de Domkerk, voorafgegaan door het meevieren van de vespers in die kerk. Ook in de eerste week spelen gastcolleges een rol, bijvoorbeeld van Richard de Beer, curator voor de oud-katholieke collectie in Museum Catharijneconvent.

Dank
De summerschool kon doorgang vinden dankzij veel verschillende mensen. De docenten van het seminarie en de verschillende gastdocenten. Rieneke Brand, die een groot deel van de cursussen coördineerde. De parochie Utrecht, die ruimhartig gastvrijheid bood. En de mensen die studenten in de gelegenheid stelden deel te nemen die hiertoe anders niet in staat geweest zouden zijn, bijvoorbeeld door hun gastvrijheid..

Ten slotte: bent u geïnteresseerd geraakt? Mail dan Peter-Ben Smit, op p.b.a.smit@uu.nl, zodat u een uitnodiging krijgt voor de volgende editie!