Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping

Op initiatief van de oecumenisch patriarch, Bartholomeus, is 1 september een dag van gebed voor de schepping. Ook op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken, waar ook de OKKN vertegenwoordigd is, begon de dag daarom met een viering waarin God gedankt werd voor het feest van de schepping.

Een dans bij Spreuken 8 verbeeldde Wijsheid, die altijd speelt en de schepping open ziet gaan. En uit alle hoeken van de aarde werd water aangedragen onder het zingen van een Japans lied over water, dat leven is.

Metropoliet Emmanuel van Chalcedon sprak over onze opdracht als christenen in de huidige klimaatcrisis. Om deze opdracht concreet te maken overhandigde de voorzitter van de conferentie, Dr. Agnes Abuom, een ceder aan de stad Karlsruhe. Voor het congrescentrum staat er een die even oud is als de stad. Bij de viering van 300 jaar Karlsruhe is een Tuin van de Religies geopend, waar deze boom gepland zal worden als teken van onze hoop en onze inzet voor Gods goede aarde.

Op de foto, van links naar rechts: burgemeester Frank Mentrup van Karlsruhe; Dr Agnes Abuom; en twee deelnemers die spraken over de gigantische impact van de klimaatverandering op hun dagelijks leven: Julia Rensberg, jeugdgedelegeerde van de Sami gemeenschap in de Kerk van Zweden; en Bjorn Warde, gedelegeerde de protestantse kerk van Trinidad en Tobago.

Credits voor de foto: Albin Hillert/WCC