Chrismamissen in beide bisdommen

De chrismamissen komen er weer aan. Zowel in het aartsbisdom Utrecht als het bisdom Haarlem is er een speciale viering.

Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering wijdt de bisschop het heilig Chrisma, de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken, om te worden gebruikt als sacramenteel teken van de goedheid van de Heer. Allereerst voor hen die in de komende Paastijd in onze kerken gedoopt en gevormd zullen worden, vervolgens ook in de bediening van deze sacramenten alsook van ziekenzalving en wijdingen in de rest van het jaar. Met de wijding en uitreiking van de oliën aan de parochies – geconcretiseerd in de gezichten van verschillende parochianen, zoals aanstaande dopelingen en vormelingen – wordt een brug geslagen van het bisdom als de lokale kerk naar het pastoraat in de concrete context van het dagelijks leven. Een rijke viering waarin allen hartelijk welkom zijn!

Utrecht

De chrismamis vindt in Utrecht plaats op woensdag 5 april om 19:30 uur in de Gertrudiskathedraal.

Haarlem

De dienst is op maandagavond 3 april om 19:30 uur. Er is extra zang door een adhoc-koor onder leiding van Arjan Veen en James Pollard speelt orgel.

Beschrijving van de foto hiernaast: Met zorg en aandacht bereid in het heiligdom: de balsem voor het heilig Chrisma, vrij naar het recept in Exodus 30. Foto: Louis Runhaar.