Uitnodiging: herdenking 300 jaar sinds verkiezing Steenoven

Dit jaar, in 2023, is het 300 jaar geleden dat Cornelis Steenoven werd gekozen tot aartsbisschop van Utrecht. Deze verkiezing was bedoeld als uitweg uit een gegroeide impasse in de katholieke kerk in ons land, maar het werd een opmaat tot het zelfstandige bestaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op 22 april in Den Haag staan we daar graag met u bij stil.

De herdenking vindt plaats in de parochiekerk H. Augustinus. Dat is hetzelfde kerkcomplex als waar 300 jaar geleden het Kapittel voor de verkiezing bijeenkwam. Tijdens de viering wordt het boek ‘1723 Een aartsbisschop voor Utrecht’ worden gepresenteerd. De viering vangt aan om 14:00 uur.

Programma

Korte inleidingen door:

  • can. drs. Wietse van der Velde over de verkiezing op 27 april 1723 en de rol van het Metropolitaan Kapittel, daarbij;
  • mgr. dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem, over de invloed en de reactie van de geestelijkheid van het bisdom Haarlem op deze verkiezing;
  • mevr. mr. Lydia Janssen, lid van het Collegiaal Bestuur, over de veranderende positie van bisschoppen, kapittel en leken-gelovigen in het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk.

Na deze inleidingen volgt een gedachtewisseling over de betekenis van de bisschopsverkiezing in 1723 voor de kerk van 2023. Aansluitend op het programma vindt een receptie plaats, om 15:30 uur in de ruimten naast de kerk. De middag zal om 16.30 uur worden besloten met een Pontificale Vesper waarin mgr. Barend Theodoor Wallet, Aartsbisschop van Utrecht, met Kapittelassistentie zal voorgaan en waarin het Haagse Vesperkoor zingt.

Concert a en praktische informatie

’s Avonds geven om 20.15 uur Petra Somlai en Bart van Oort op fortepiano een concert in de kerk met werken van o.a. Mozart, Haydn en Beethoven.

Dit concert wordt georganiseerd door de Culturele Commissie i.o.v. de Oud-Katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus, als onderdeel van de cyclus Vier in Verbinding (info: www.schuilkerkdenhaag.nl). Het Metropolitaan Kapittel heeft vanwege de Steenovenherdenking besloten dit concert te adopteren. U kunt tegelijk met uw aanmelding voor het middagprogramma voor dit concert ook een gratis kaart reserveren.

Wilt u voor 15 april aangeven of u aanwezig bent en zo ja, bij het middagprogramma en/of het concert? Dat kan door een mail te sturen naar Wietse van der Velde.