Gebed voor de martelaren van deze tijd

Op woensdag 29 maart komen christenen van verschillende kerken samen in Apeldoorn om de martelaren van deze tijd te herdenken. Dat gebeurt in de Onze Lieve Vrouwekerk. Aartsbisschop Bernd Wallet is in deze dienst de voorganger.

Elk jaar is het een indrukwekkende oecumenische dienst waarin de namen gelezen worden van de christenen die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden omwille van het geloof.

Gebed om vrede

Het gebed om vrede gaat dit jaar in het bijzonder uit naar christenen in Oekraïne, Syrië, Irak, Iran, Jemen en alle mensen in de wereld die slachtoffer zijn van aanhoudend geweld. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen en ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst.

Praktische informatie

De gezongen gebedsviering zal plaatsvinden op woensdag 29 maart om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Stationsstraat 13, Apeldoorn. Organisator is de Sant’Egidio-gemeenschap, een katholieke lekenbeweging die wereldwijd in zeventig landen actief is.