Symposium ter ere van verjaardag Angela Berlis

Van 17-18 maart vindt in Bern een symposium plaats ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. Angela Berlis. Vanwege haar brede inzet voor de Oud-Katholieke Kerk is haar verjaardag een bijzondere gebeurtenis waard.

Een internationale conferentie

Het instituut voor oud-katholieke theologie kondigt de bijeenkomst, die in het Duits en Engels plaatsvindt, als volgt aan: ‘Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van prof. dr. Angela Berlis organiseert het Instituut voor christelijke katholieke theologie van de Universiteit van Bern op 17/18 maart 2023 de internationale conferentie “Conflict en continuïteit: religieuze biografieën in de 19e en 20e eeuw”. De conferentie wordt voorafgegaan door een colloquium voor jonge wetenschappers die een loopbaan in de kerkgeschiedenis en de liturgische studies overwegen.’

Aanmelden

Het conferentieprogramma is onder deze link te vinden en zal, inclusief het promovendi-colloquium, ook online te volgen zijn. De streaming op de 17e en 18e wordt als ‘uitzending’ aangeboden: je kunt online slechts kijken, niet actief deelnemen. De link naar het evenement is te verkrijgen na aanmelding via mail. Bij aanmelding moet aangegeven worden aan welk onderdeel men wil deelnemen.

Over Angela Berlis

Prof. dr. Angela Berlis heeft zich steeds ingezet voor de vergeten en/of gemarginaliseerde persoonlijkheden van de moderne kerkgeschiedenis. Zij heeft hun biografieën in hun historische context geplaatst, die vaak gevormd werd door kerkpolitieke discussie over vernieuwing en hervorming. Meer recent heeft zij ook aspecten van de materiële cultuur en de geschiedenis van het lichaam erbij betrokken. Zo definiëren we de term ‘biografie’ in brede zin: van individuele biografieën tot collectieve biografieën tot studies over materiële geschiedenis en biografieën van lichamen.

Professor Berlis is ordinaria voor de geschiedenis van het oud-katholicisme en algemene kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Bern en hoofd van het instituut voor oud-katholieke theologie aan de theologische faculteit van die instelling. Van 2000 tot 2009 was zij docent praktische theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie, waarvan ze van 2002-2009 ook rector was. Bovendien was ze van 2006-2009 ook bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Eerder, van 1988-1991, werkte ze ook als geestelijke in de parochie van de H. Engelmundus in IJmuiden.