Seminar pastoraat

We zitten midden in de Vastentijd. Veel christenen staan stil bij de betekenis van het geloof in hun leven. Want waar is er ruimte voor God? Misschien ervaar je wel dat je meer wil doen met je geloof, bijvoorbeeld door een pastorale rol op te pakken. Speciaal daarvoor biedt het Oud-Katholiek Seminarie een online seminar aan.

De weg naar Pasen is een weg van omkeer en inkeer. Een weg van je opnieuw oriënteren. Wat is je roeping in het leven, als gelovige, ook binnen de kerk? Als je deze roeping wil verkennen met het oog op een pastorale rol in de Oud-Katholieke Kerk, dan is er binnenkort een bijzondere mogelijkheid.

Online seminar

Op 27 maart vanaf 19:30 uur bieden de Oud-Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie een online seminar aan. Het doel hiervan is om in gesprek te gaan met mensen die een roeping tot het ambt willen verkennen, tot diaken of priester met name. Is dit iets wat je overweegt? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid.

Je spreekt reisgenoten en gaat in gesprek met een bisschop, met de rector van het seminarie, met een seminarist en met twee pastores. De vorige edities leverden altijd mooie gesprekken op, dus voel je vrij enverken je pastorale roeping!

Opgeven kan door een mail te sturen naar Rieneke. Bij aanmelding ontvang je een Zoom-link!