Herdenking verkiezing Steenoven

Op zaterdag 22 april 2023 gedenkt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland dat het driehonderd jaar geleden is dat Cornelis Steenoven werd gekozen tot Aartsbisschop van Utrecht. Deze verkiezing was bedoeld als uitweg uit een gegroeide impasse in de katholieke kerk in ons land. Het werd een opmaat tot het zelfstandige bestaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De herdenking vindt plaats in hetzelfde kerkcomplex waar op 27 april 1723 het Metropolitaan Kapittel van Utrecht voor de verkiezing bijeenkwam: de parochiekerk van de H. Augustinus, Juffrouw Idastraat 7 te ’s-Gravenhage.

Programma

Tijdens de openbare zitting van het Metropolitaan Kapittel, die om 14.00 uur begint, zal het boek 1723 Een aartsbisschop voor Utrecht worden gepresenteerd. Hierin blikt Wietse van der Velde, deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht en kerkhistoricus, o.a. terug naar de bisschopskeuze in 1723, de bisschopswijding in 1724 en de gebeurtenissen die daartoe hebben geleid.

Na deze presentatie volgen korte inleidingen door:

  • can. drs. Wietse van der Velde over de verkiezing op 27 april 1723 en de rol van het Metropolitaan Kapittel daarbij;
  • mgr. dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem, over de invloed en de reactie van de geestelijkheid van het bisdom Haarlem op deze verkiezing;
  • mevr. mr. Lydia Janssen, lid van het Collegiaal Bestuur, over de veranderende positie van bisschoppen, kapittel en leken-gelovigen in het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk.

Na deze inleidingen volgt een gedachtewisseling over de betekenis van de bisschopsverkiezing in 1723 voor de kerk van 2023.

Aansluitend op de zitting vindt vanaf plm. 15.30 uur een receptie plaats in de ruimten naast de kerk.

De middag zal om 16.30 uur worden besloten met een Pontificale Vesper waarin mgr. Barend Theodoor Wallet, Aartsbisschop van Utrecht, met Kapittelassistentie zal voorgaan en waarin het Haagse Vesperkoor zingt.

Avondprogramma

’s Avonds geven om 20.15 uur Petra Somlai en Bart van Oort op fortepiano een concert in de kerk met werken van o.a. Mozart, Haydn en Beethoven. Dit concert wordt georganiseerd door de Culturele Commissie i.o.v. de Oud-Katholieke parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus, als onderdeel van de cyclus Vier in Verbinding (klik hier voor meer info). Het Metropolitaan Kapittel heeft vanwege de Steenovenherdenking besloten dit concert te adopteren, waardoor de toegang gratis is.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij Deken Wietse van der Velde