Maria Kubin nieuwe bisschop van Oostenrijk

De Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk heeft Maria Kubin verkozen tot nieuwe bisschop. Het is voor het eerst dat een vrouw in het bisschopsambt komt. Daarmee is ze ook de eerste vrouwelijke bisschop in de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken. Ze volgt bisschop Heinz Lederleitner op.

De in 1956 geboren priester Maria Kubin uit Graz kreeg bij de derde stemming de vereiste meerderheid van stemmen. Dat gebeurde tijdens de verkiezingssynode op 22 april.

Over Maria Kubin

Kubin werkt al dertig jaar als psychotherapeut en rondt momenteel haar proefschrift af over de vraag hoe mensen die een trauma hebben meegemaakt in het reine komen met hun geloof. Zij trad in 2008 toe tot de Oud-Katholieke Kerk en begon later met een studie Rooms-Katholieke theologie aan de universiteit van Graz, die zij in 2020 afrondde; zij vulde deze studie vervolgens aan met een master Oud-Katholieke en Oecumenische Theologie aan de Universiteit van Bonn. Zij werd in 2017 tot diaken en in 2019 tot priester gewijd.

Met een doel in het ambt

Als belangrijkste doel van haar ambt stelt de bisschop-electa dat ze wil bereiken dat mensen in de Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk zich gezien, begrepen en gewaardeerd voelen. “Dan zullen zij zelf gesterkt naar buiten gaan en werken voor de wereld: Voor vrede, tegen alle onrecht, in solidariteit voor armen en uitgeslotenen, voor dieren, voor het milieu. Dan zullen we leven in de geest van Christus en zijn voorbeeld volgen”, aldus Kubin in een eerste verklaring. Ze roept haar kerk dan ook op om als profeten voor deze wereld samen te werken om dit doel te bereiken.

Wijding

Zodra de Internationale Bisschoppenconferentie de verkiezing heeft bevestigd, zal de nieuwe bisschop het statuut van de IBC ondertekenen en worden opgenomen in de kring van bisschoppen. De wijding van de nieuwe bisschop is gepland op zaterdag 24 juni in Wenen.

Foto: © Altkatholische Kirche Österreichs