Oecumenelezing 2023 door Dick Schoon

Op vrijdag 12 mei wordt de jaarlijkse oecumenelezing van de Raad van Kerken gehouden. Bisschop Dick Schoon is dit jaar de spreker. Het thema is ‘Gods complot: méér dan polarisatie.’

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt. Hoe gaan kerken daarmee om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Oecumenelezing

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema. De Oecumenelezing vindt plaats in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht. De kerk is vanaf 14.30u open, de lezing start 15.00u.

Over Dick Schoon

Dirk Jan Schoon studeerde psychologie (1977-1981) en theologie (1981-1988) in Amsterdam aan de UvA. Na de ambtsopleiding aan het seminarie in Utrecht werd hij priester in de Oud-Katholieke Kerk, werkte vanaf 1989 als pastoor in zijn geboortestad en in Amsterdam, en werd in 2008 door de geestelijken en leken van het bisdom Haarlem tot hun bisschop gekozen en gewijd.

Schoon promoveerde in 2004 aan de VU op een proefschrift over de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk in de negentiende eeuw en publiceert sindsdien boeken en artikelen op het gebied van de kerkgeschiedenis. Namens de OKK en andere bisschoppelijk georganiseerde kerken maakt hij deel uit van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Namens de internationale federatie van oud-katholieke kerken was Schoon tien jaar vertegenwoordiger bij de Anglicaanse kerken en hij was co-voorzitter van de dialoog met de Kerk van Zweden, die in 2016 tot een volledige kerkelijke gemeenschap leidde. Naast de kerkgeschiedenis is de Bijbelse theologie uit zijn Amsterdamse studietijd een van zijn blijvende liefdes. Ook leidde hij jarenlang Bijbelkringen en levert nog steeds bijdragen voor De Eerste Dag. Bij geschiedenis en Bijbellezen gaat, evenals in pastoraat en liturgisch voorgaan, zijn hart uit naar ontmoetingen met mensen om in gelovig vertrouwen het geheim van de Godsnaam te vieren.

Bekijk hier de promovideo van de jaarlijkse oecumenelezing.