TOGETHER: Samenkomst van Gods volk

Op donderdag 28 september vertrekt een groep van veertig Nederlandse jongeren richting Rome om deel te nemen aan een internationaal en oecumenisch jongerenevenement, vlak voor de start van de Algemene Bisschoppensynode in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook enkele jongeren vanuit de Oud-Katholieke Kerk zullen deelnemen aan het evenement met als titel: ‘TOGETHER: samenkomst van Gods volk’. Wat maakt dit evenement zo bijzonder?

‘De weg naar de volledige eenheid van de christenen en de weg van de synodale bekering van de Katholieke Kerk zijn met elkaar verbonden’, zei paus Franciscus tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen. Hij nodigde ‘broeders en zusters van alle christelijke geloofsgemeenschappen’ uit, eind september naar Rome te komen om te bidden voor de synode waarmee de paus de Rooms-Katholieke Kerk wil vernieuwen.

Hoe kwam deze uitnodiging tot stand?
Broeder Aloïs van de oecumenische Taizé-gemeenschap was in 2021 uitgenodigd in Rome voor de opening van de synode. Tijdens zijn spreektijd deed hij een oproep om het synodale vernieuwingsproces in een houding van gebed te beleven. In een interview met het Nederlands Dagblad legt hij uit dat kerkvernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk niet zonder samenwerking tussen verschillende christelijke tradities kan plaatsvinden. ‘Daarom heb ik toen voorgesteld dat we voorafgaand aan de bisschoppensynode een gebedsmoment organiseren – niet alleen met de bisschoppen die aan de synode deelnemen, maar met het hele volk van God.’ Hij benadrukte dat als de kerk echt wil luisteren naar het volk van God, het essentieel is om naar iedereen te luisteren, ook naar mensen van andere kerken. Dit bracht het idee voort om gelovigen van verschillende achtergronden samen te brengen bij het begin van de synode.

Wat gaat er gebeuren tijdens het weekend in Rome?
Op zaterdag 30 september om 17:00 uur Nederlandse tijd zal er een gebedswake plaatsvinden op het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid van Paus Franciscus en andere kerkelijke vertegenwoordigers. De gebedswake biedt ruimte om het synodale proces met gebed te begeleiden. Met de viering wordt een teken afgegeven dat men samen op weg is naar christelijke eenheid. De gebedswake is online te volgen via een livestream. Maar niet alleen in Rome wordt er gebeden, ook op diverse plekken in Nederland worden er tegelijkertijd gebedsvieringen gehouden. (Meer weten? Hier vind je meer informatie)
Daarnaast is er een weekendprogramma voor jongeren, waarbij zij kunnen deelnemen aan diverse workshops die in het teken staan van eenheid, ontmoeting, gesprek over actuele thema’s en diaconaat en zijn er diverse gezamenlijke gebedsmomenten, waaronder een Praise and Worship-concert in de Sint-Jan van Lateranen Basiliek. De jongeren verblijven in gastgezinnen uit verschillende parochies in Rome.

Wie gaan er mee naar Rome?
Vanuit heel Europa komen jongvolwassen christenen naar Rome om het evenement bij te wonen. De groep Nederlandse jongeren die meegaat is heel divers. Ze komen uit verschillende kerken en uit verschillende delen van Nederland. Maar wat ze gemeen hebben, is hun enthousiasme voor de samenwerking tussen verschillende kerken. Ze kijken er niet alleen naar uit om deel uit te maken van een belangrijk moment in de kerkgeschiedenis, maar ook om te ervaren dat ze niet in hun eentje christen zijn, maar deel uitmaken van een grote wereldwijde kerkgemeenschap. De deelnemers vinden het daarnaast extra bijzonder dat de uitnodiging om naar Rome te komen afkomstig is van rooms-katholieke zijde. De jongeren hebben elkaar al beter kunnen leren kennen tijdens voorbereidingsdagen in juli en september eerder dit jaar. Een van deze dagen eindigde met een speciaal Taizé-gebed in de Sint-Gertrudiskathedraal in Utrecht, waar ongeveer 300 jongeren aanwezig waren.

Biedt dit ook kansen voor de oecumene in Nederland?
Het oude spreekwoord, ‘De reis is belangrijker dan de bestemming’, is hier heel treffend en zeker van toepassing. Tijdens de busreis zijn er momenten voor gebed en gesprek, waarbij er kan worden onderzocht wat eenieder bezighoudt en wat men scheidt of juist bindt. Deze reis, waarbij een diverse groep jongeren met elkaar onderweg is en in gesprek gaat, is oecumene in beweging. We bidden en hopen dat deze gezamenlijke ervaring een nieuwe impuls mag geven aan de oecumene in Nederland en het gesprek tussen christenen onderling.

Wie zijn er betrokken namens de Oud-Katholieke Kerk?
De Oud-Katholieke Kerk is op meerdere manieren betrokken bij het project: er gaan oud-katholieke jongeren en pastoors mee en aartsbisschop Wallet zal naast Anglicaans aartsbisschop Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartolomeüs I van Constantinopel, als één van twaalf kerkleiders mee voorgaan in de gebedswake. Enkele Nederlandse deelnemers, zoals Fokke Wouda, aartsbisschop Bernd Wallet en jongerenpastor Thelma Schoon, waren vanaf het begin betrokken bij dit project. De Katholieke Vereniging voor Oecumene, onder leiding van Wouda, speelde daarnaast een belangrijke rol bij het regelen van de reis naar Rome voor de Nederlandse groep.

Volg de gebedswake aanstaande zaterdag live, via together2023.net

Fotografie: Lars König Elyseüs Photography