Europese bisschoppen roepen op om ‘alert en aan zet te blijven’ in Willibrordbrief

In een inspirerende Willibrordbrief, jaarlijks verzonden door de verenigde Anglicaanse en Oud-Katholieke bisschoppen, wordt dit jaar door bisschop Harald Rein opgeroepen om te blijven volharden in het geloof en aan zet te blijven. Ook wanneer het lijkt alsof onze gebeden en onze moeite slechts druppels zijn op de gloeiende plaat.

Bisschop Rein richt zich in de brief op de uitdagingen die ons als mensheid confronteren. In het licht van de oorlog in Oekraïne, de oorlog tussen Israël en Hamas maar ook de klimaatcrisis en vluchtelingencrisis, is het een uitdaging om als christen te volharden in gebed en in actie. “Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof we weinig concreets kunnen doen tegen de achtergrond van de steeds groter wordende problemen. En toch is elke inzet de moeite waard. Want als iedereen (ik, onze parochie, ons bisdom) ook maar een kleine stap zet, bereiken we samen doorslaggevende dingen om Europa leefbaarder te maken voor alle mensen.”

Bisschop Rein schrijft: “Het zijn misschien kleine stapjes, maar het hangt af van doorzettingsvermogen en volharding, zoals te lezen is in de gelijkenis van de weduwe in Lucas 18, 1-8.” In de gelijkenis vertelt Jezus over een rechter die zich om God noch gebod bekommert. Een weduwe bezoekt hem herhaaldelijk met een verzoek. De rechter weigert haar verzoek maar ze blijft volhouden en hem bezoeken. Om van haar bezoekjes af te zijn, willigt de rechter het verzoek uiteindelijk in.

Bisschop Rein: “In eerste instantie lijkt de weduwe in deze gelijkenis alleen een rechter te stalken totdat hij, geïrriteerd uiteindelijk in haar voordeel beslist. Maar het thema gaat niet over de rechter of een beeld van God of bidden alleen, maar over de kracht van geloof. De weduwe kan de wereld veranderen en iets bereiken vanuit persoonlijke overtuiging en zekerheid. Zelfs als het eerst hopeloos lijkt. De weduwe had kunnen opgeven of gefrustreerd zijn, maar ze zette door. Wij christenen kunnen de wereld veranderen en in beweging brengen als we, om het zo maar te zeggen, alert en aan zet blijven.”

Je kunt de volledige Willibrordbrief hier teruglezen.