Kerkelijke onderscheiding voor Helen Boer

‘Trouw en evenwichtig’, zo kenmerkte het bestuur van de oud-katholieke parochie van de heilige Johannes de Doper haar. Helen Boer-O’Neill zette zich bijna veertig jaar in voor haar parochiegemeenschap in Gouda. Afgelopen zondag ontving ze uit handen van aartsbisschop Bernd Wallet de icoon van de Heilige Willibrord, de apostel der Nederlanden, met de bijbehorende oorkonde. Met deze icoon zet het Collegiaal Bestuur af en toe een gelovige in het zonnetje die lange tijd ‘onderscheidend betrokken’ is geweest.

Marianne van der Veer-Wolff overhandigde namens de parochie bloemen en vertelde hoe de parochie sinds 1994 altijd een beroep op Helen heeft kunnen doen. Soms was dat een verzoek lid te worden van het kerkbestuur of de synode, vaak ook voor kleinere taken op de achtergrond, maar altijd zette ze zich opgewekt in. Helen was betrokken bij vele sociale en inhoudelijke activiteiten in en om de parochie in Gouda. Daarnaast maakte ze lange tijd deel uit van het bestuur van de landelijke vrouwenvereniging. Een zichtbare lokale taak had Helen als een van de twee lectoren die meedraaiden in vieringen in de parochiekerk en in een verzorgingstehuis in Gouda.
Naast al deze bestuurstaken wordt haar inzet, trouw en betrokkenheid bij onze parochie ontzettend gewaardeerd. Het trouw rijden van bejaarde parochianen naar de kerk op zondagen, altijd aanwezig bij poets- en schoonmaakdagen en als gastvrouw bij verhuur en openstelling van het kerkgebouw.

(De tekst gaat verder onder de foto)

Waardering voor jarenlange inzet
Toen ze tachtig jaar werd, legde Helen Boer haar laatste officiële taak als roostermaker neer. Voor pastoor Marco Derks en de andere leden van het kerkbestuur was dit de aanleiding om hun waardering voor haar jarenlange inzet te markeren met de aanvraag van de icoon. De onderscheiding was goed geheimgehouden. Helen was dus oprecht verbaasd om familie van verder weg in de kerk te zien. Voor de beide kleinzonen die dichter in de buurt wonen, gold die verbazing niet. Zij zijn met enige regelmaat misdienaar. Zo bouwt de parochie verder en groeit ook in deze tijd het geloof, mede dankzij de ontspannen levenshouding en liefdevolle trouw van hun oma.

Dankwoord

Dat werd ook gezien door haar mede-parochianen die een mooi dankwoord schreven: ‘Helen, we danken je voor jouw inzet en trouw voor onze parochie. We zijn blij en dankbaar dat je nog in zo goede gezondheid bent en hopen dat je nog lang als parochiaan in ons midden zal zijn. Gods zegen voor jou en voor je gezin.’

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 december 2023

Foto’s: Marco Dekker