Veel liefde en zegen bij priesterwijding Sandra van der Helm

Als de tortelduif uit het Lukas-evangelie van die dag (2, 22-32) daalde de heilige Geest op zaterdag 27 januari neer in IJmuiden voor de priesterwijding van Sandra van der Helm. Op de dag dat de Kerk de ‘opdracht van de Heer’ viert (Maria Lichtmis), gaf Sandra haar fonkelende ja-woord op Gods oproep om het Evangelie te verkondigen en de geloofsgemeenschap te leiden in liefde en geloof. “Je kunt het ambt pas dragen, omdat je door het ambt gedragen wordt”, aldus bisschop Dirk Jan Schoon bij de wijding.

Tekst: Jan-Willem Wits. Fotografie: Michella Kuijkhoven

De priesterwijding van Sandra van der Helm was het feestelijke markeringspunt van de jarenlange weg die zij heeft afgelegd. Nadat Sandra haar theologiestudie in de jaren negentig op pauze had gezet, kwam haar oriëntatie op een pastorale loopbaan in de ijskast te staan. In 2013 zorgde een bezoek aan een dienst in de oud-katholieke kerk in Alkmaar voor nieuwe perspectieven, zo memoreerde pastoor Erna Peijnenburg. “Ze kwam om te blijven en hervond haar roeping.” Sandra ging weer theologie studeren, werd misdienaar, koster, kerkmeester en bracht ook nog even de parochieadministratie op orde.

Bevlogen warmte

Na haar diakenwijding in 2023 ging Sandra aan de slag in Den Helder. Erna Peijnenburg bleef haar coach. “Liefdevol, loyaal en ook kritisch”, omschreef ze haar pupil, en als iemand “die altijd haar hart zal laten spreken”. “Ze gaat tot het gaatje en verder als het nodig is”, vulde collega Nanda Haverkamp van de Hogeschool van Amsterdam aan. Ook Ronald Blok van het parochiebestuur van Den Helder noemde de “bevlogen warmte” van “onze diaken”. “Met Sandra aan het roer van ons Helderse schip zijn we zeker van een behouden vaart.” Na deze getuigenissen stemde de aanwezige gemeente van harte in met de wijding en sprong zo ook voor de bisschop het licht op groen.  

Bravoure

Bisschop Dirk Jan Schoon sprak over het ‘heilige moeten’ dat hij in Sandra’s bevlogenheid zag en die zich ontwikkelde van de bravoure, “ik zal wel even bewijzen dat ik het kan” naar de diepe overtuiging “het past en het voegt”. Met haar werk als pastor en diaken is haar verbondenheid met de grond waarop zij staat gegroeid, aldus de bisschop, en daarmee ook het besef dat je als priester niet alles op eigen kracht kunt doen. “Iedere gelovige is geroepen om Gods liefde in woord en daad te verkondigen. Een priester heeft als extra opdracht om voor te gaan in de gemeente en dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend.” “Wij staan net als Jezus voor de opdracht om God te dienen in heel ons leven en niet te buigen voor wereldse machten. Gods gebod om de naaste lief te hebben, vraagt dat wij de angst voor de ander en iedere vorm van discriminatie en uitsluiting voortdurend aan de kaak stellen. Die opdracht is actueler dan ooit.”

Vrolijkheid

Dat Sandra van der Helm er als priester niet alleen voor staat, bleek uit de ‘ouderwets’ bomvolle parochiekerk in IJmuiden. Het was voor haar een thuiswedstrijd want in IJmuiden deed ze haar pastorale stage. De kerk is één van de grootste van het bisdom Haarlem. Na de aanleg van de vissershaven en de oprichting van Hoogovens in de vorige eeuw, trokken veel inwoners uit Den Helder en vooral Egmond aan Zee – sinds jaar en dag oud-katholiek bolwerk – naar IJmuiden om daar te gaan wonen en werken. Op het hoogtepunt telde de Noord-Hollandse kustplaats 2.500 oud-katholieken. Inmiddels is de geloofsgemeenschap gekrompen maar de bezieling waarmee de parochianen gastvrijheid boden aan de priesterwijding gaf aan dat het heilige vuur nog niet gedoofd is. Sandra genoot vooral; dat de collecte tijdens de dienst bestemd was voor de stichting De Vrolijkheid kon het niet beter samenvatten. 

Met het KunstLab zorgt stichting De Vrolijkheid voor artistieke activiteiten voor de jonge bewoners van de 29 asielzoekerscentra in Nederland. De deelnemers hervinden hun eigenwaarde, weerbaarheid en veerkracht door de creatieve programma’s waar ook kunstenaars, vrijwilligersorganisaties en kerken aan bijdragen. Meer informatie, ook over de mogelijkheden om de stichting te ondersteunen, is te vinden op www.vrolijkheid.nl.