Inspirerende avond over ervaringen met synodaliteit

“Samen op weg” als kerk klinkt goed, maar hoe doe je dat eigenlijk? In het boek over de geschiedenis van de oud-katholieke synode staat deze vraag centraal. Mr. Bert Maan, geïnspireerd door eerdere publicaties van Govaert Kok, beschrijft in Een kleine kerk een eeuw onderweg welke ervaringen de Oud-Katholieke Kerk heeft opgedaan. Dit geeft ons alle reden om deze ervaringen te delen, niet alleen met oecumenische gesprekspartners, maar ook met degenen die momenteel vorm geven aan de synode. Dit gesprek vond plaats op 26 januari in het parochiecentrum in Amersfoort.

Dr. Anton ten Klooster, ds. Karin van den Broeke en mr. Petra de Bruin reageerden enthousiast op het boek, waarna een levendige discussie met Bert Maan volgde. Van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken en voormalig voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk van Nederland, deelde haar synodale ervaring en benadrukte dat synodaliteit niet alleen plaatsvindt tijdens vergaderingen die ‘synode’ heten. Ze merkte op dat op een geslaagde synode al iets van Gods toekomstige wereld te ervaren valt.

Ten Klooster, docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en priester van het aartsbisdom Utrecht (rk), benadrukte hoe waardevol het is om te leren van een kerk met een langere synodale ervaring, terwijl zijn eigen kerk nu sterk bezig is met synodaliteit. Hij stelde dat het samen verkennen van wat God wil zeggen centraal moet staan, met de gave van de Geest in het Vormsel als belangrijke spirituele bron voor elke gelovige. De Bruin, de huidige voorzitter van het presidium van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en rechter in het dagelijks leven, benadrukte het belang van kennis van het statuut voor een goed begrip van de rechten en plichten van de synode en haar leden, en reflecteerde op de rol en plaats van het presidium daarin.

De reacties vormden de basis voor een inspirerende reactie van Bert Maan, die via het idee van het priesterschap van alle gelovigen aangaf dat synodaliteit diep geworteld is in het geloofsleven van de kerk. Deze gedachten werden verder verkend in een levendige discussie die eindigde in een informeel samenzijn.

Fotografie: Rudolf Scheltinga