Online vieren

(dit bericht wordt aangevuld)

Als gevolg van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving, vinden in de periode van dinsdag 15 december tot en met dinsdag 9 februari 2021 in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige activiteiten gesloten. De vieringen gaan door in de livestream en zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Vieringen

Zondag 17 januari, Zondag van de bruiloft te Kana
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en rector Mattijs Ploeger (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Leonie van Straaten (liturgieboekje)

Zondag 24 januari, Derde zondag na Epifanie
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Harald Münch (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers pastoor Joke Kolkman en pastoor Hans de Ries (liturgieboekje)

Zondag 31 januari, Opdracht van de Heer in de Tempel
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers pastoor Robert Frede en pastoor Peter-Ben Smit (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en rector Ward Cortvriendt (liturgieboekje)

Zondag 7 februari, Vijfde zondag na Epifanie
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Rudolf Scheltinga (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en aalmoezenier Robin Voorn (liturgieboekje)

Liturgiewijzers

Voor iedere viering is bovenstaand een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen. In de liturgiewijzers staan de nummers van de gezangen van de desbetreffende dienst aangegeven, die u in het gezangboek terug kunt vinden. Mocht u de gezangen thuis mee willen lezen of zingen, maar nog niet over een gezangboek beschikken, dan kunt u deze bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke uitgeverij Pascal.

Collectes en giften

Collecte voor uw eigen parochie of statie
Doordat de kerken wederom voor enige tijd gesloten zijn voor vieringen en andere activiteiten lopen parochies inkomsten mis die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat ook in deze tijden door gaat. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op het rekeningnummer van de parochie of statie. De gegevens hiervan zijn te vinden op de website van de parochie of statie

Landelijke collecte
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Wereldwijd ondervinden kinderen nu ook de gevolgen van de coronacrisis. In veel landen zijn de schooldeuren al maanden gesloten en online onderwijs is er niet. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen, werkende kinderen en vluchtelingenkinderen. Een oecumenisch project in deze maand van ‘gebed om de eenheid’. 

Voor concrete beschrijving van de projecten, zie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/ 


U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van de QR code die ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht. U kunt uw bijdrage tevens zelf overmaken op rekeningnummer NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud‑Katholieke Kerk van Nederland of via deze link.

Dank voor uw bijdrage!