Online vieren

Als gevolg van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving, vinden in de periode van dinsdag 15 december tot en met dinsdag 2 maart 2021 in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige activiteiten gesloten. De vieringen gaan door in de livestream en zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Vieringen

Zondag 28 februari, Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Martina Liebler (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers pastoor Marieke Ridder en pastoor Frank Duivenvoorde (liturgieboekje)

Zondag 7 maart, Derde zondag van de Veertigdagentijd
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en diaken Johannes van Riessen (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en deken Wietse van der Velde (liturgieboekje)

Zondag 14 maart, Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Joop Albers (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Louis Runhaar (liturgieboekje)

Liturgiewijzers

Voor iedere viering is bovenstaand een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen. In de liturgiewijzers staan de nummers van de gezangen van de desbetreffende dienst aangegeven, die u in het gezangboek terug kunt vinden. Mocht u de gezangen thuis mee willen lezen of zingen, maar nog niet over een gezangboek beschikken, dan kunt u deze bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke uitgeverij Pascal.

Collectes en giften

Collecte voor uw eigen parochie of statie
Doordat de kerken wederom voor enige tijd gesloten zijn voor vieringen en andere activiteiten lopen parochies inkomsten mis die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat ook in deze tijden door gaat. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op het rekeningnummer van de parochie of statie. De gegevens hiervan zijn te vinden op de website van de parochie of statie

Landelijke collecte
Vanaf Aswoensdag 17 februari staat de landelijke collecte in het teken van de Vastenactie. De opbrengst van de Vastenactie gaat dit jaar naar Stichting Present. Deze stichting maakt het mogelijk dat steeds meer mensen in Nederland naar elkaar omzien.

Als ‘makelaar in vrijwilligerswerk’ biedt Stichting Present vrijwilligers de mogelijkheid zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. Present organiseert de plaatselijke acties waarmee ze een brug slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en diegene die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij vindt ze de ontmoeting die er tussen mensen is minstens zo belangrijk als het klaren van de klus.

Het unieke van de Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het doneren van tijd naast de mogelijkheid van het doneren van geld! De informatie over de ‘tijd & talent collecte’ is via de kerkbesturen verspreid. Het Collegiaal Bestuur vraagt hier graag uw financiële steun voor deze Vastenactie.


U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van de QR code die ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht. U kunt uw bijdrage tevens zelf overmaken op rekeningnummer NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud‑Katholieke Kerk van Nederland of via deze link.

Dank voor uw bijdrage!