Online vieren

Als gevolg van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving, vinden op dit moment in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige activiteiten gesloten. Meer informatie over deze beslissing vindt u in dit nieuwsbericht. De vieringen gaan door in de livestream en zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Vieringen

Zondag 18 april, Derde zondag van Pasen
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en pastoor Erna Peijnenburg (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers pastoor Marieke Ridder en pastoor Helen Gaasbeek (liturgieboekje)

Zondag 25 april, Vierde zondag van Pasen
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers volgt (liturgieboekje)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Wim van den Berg (liturgieboekje)

Liturgiewijzers

Voor iedere viering is bovenstaand een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen. In de liturgiewijzers staan de nummers van de gezangen van de desbetreffende dienst aangegeven, die u in het gezangboek terug kunt vinden. Mocht u de gezangen thuis mee willen lezen of zingen, maar nog niet over een gezangboek beschikken, dan kunt u deze bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke uitgeverij Pascal.

Collectes en giften

Collecte voor uw eigen parochie of statie
Doordat de kerken wederom voor enige tijd gesloten zijn voor vieringen en andere activiteiten lopen parochies inkomsten mis die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat ook in deze tijden door gaat. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op het rekeningnummer van de parochie of statie. De gegevens hiervan zijn te vinden op de website van de parochie of statie

Landelijke collecte
Het paasfeest is prachtig, inspirerend, en vooral ook: verbindend. De verrijzenis van Christus betekent nieuw leven voor de hele wereld. Wie de liturgische teksten van het Paasfeest bidt, of Paasliederen zingt, merkt dat. Pasen is nieuw leven voor mensen, voor de hele schepping, over alle grenzen heen. Wanneer het Paasfeest in het Pinksterfeest overgaat, wordt de wereldwijde reikwijdte van het feest duidelijk: de opstanding van de ene Heer, verbindt alle mensen tot één gemeenschap. Zulke verbondenheid lijdt in de context van Corona. Het is lastig om buiten de eigen bubbel te komen. Persoonlijk contact is lastig, gemeenschap op andere manieren wordt des te belangrijker, juist wanneer je verbondenheid over alle grenzen heen viert.

De komende weken vragen we uw bijdrage voor projecten van de Missie Sint Paulus, projecten van mensen waarmee we ons verbonden weten.

Zondag 4 (25 april)
Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte: sociaal werk Daughters of St. Mary (Egypte)

Sinds 1994 ondersteunt Sint Paulus, Oud katholiek  missie en diaconaat buitenland het sociale en diaconale werk van de ‘Daughters of St. Mary’, een zustergemeenschap in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. De koptische nonnen van het klooster van de Daughters of St Mary’s beheren naast deze gehandicapte opvang, een ziekenhuis, een kinderdagverblijf met 500 kinderen, een school  en verschillende dorpenprojecten. De stad Beni Soeuef is geen rijke stad en er is veel hulp nodig. Door de jaren heen heeft de missie verschillende projecten gesteun  d. Hieronder een paar voorbeelden.

Belangrijk bij het werk van de zusters is, dat hun werk ten dienste staat van christenen én moslims. De zusters hebben inmiddels ook hard gewerkt aan de opbouw van een nieuw ziekenhuis waar goed opgeleide artsen, verplegers, maar ook schoonmakers hun vrije tijd volop en kosteloos inzetten voor minder draagkrachtigen met zowel een Christelijke als Islamitische achtergrond. Een teken van hoop in een politiek verscheurde samenleving! De afgelopen jaren heeft misse St Paulus de aandacht gevraag voor het nieuw gebouwde ziekenhuis, El Salam in Beni Soeuf. Ten eerst voor het te bouwen (najaarsactie 2013), later voor nierdialyse en fysio behandelingen (voorjaarsactie 2016) en later voor zorgkosten voor de armen (vastenactie 2018). In 2020 kon ondersteuning via de najaarsactie een verschil maken voor dit ziekenhuis in het midden van de Coronacrisis die ook hier onverminderd voortduurt.

Website: www.benisuefdiocese.org

U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van deze QR-code die ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht of uw betaling doen door gebruik te maken van deze link.

Dank voor uw bijdrage!