Online vieren

Ook nu onze kerkgebouwen weer open zijn voor (zondags)vieringen worden de diensten vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. Zo kunt u ook wanneer u niet in gelegenheid bent een dienst fysiek bij te wonen met ons mee vieren.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Vieringen

Zondag 26 november 2023
Haarlem: 10.00 uur, voorganger priester Koenraad Ouwens (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar (liturgiewijzer)

Zondag 3 december 2023
Haarlem: 10.00 uur, voorganger pastoor Robert Frede (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon (liturgiewijzer)

Zondag 10 december 2023
Haarlem: 10.00 uur, voorganger pastoor Robert Frede (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Louis Runhaar (liturgiewijzer)

Zondag 17 december 2023
Haarlem: 10.00 uur, voorganger bisschop Dick Schoon (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorganger pastoor Henk Schoon (liturgiewijzer)

Liturgiewijzers

Voor iedere viering is bovenstaand een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen. In de liturgiewijzers staan de nummers van de gezangen van de desbetreffende dienst aangegeven, die u in het gezangboek terug kunt vinden. Mocht u de gezangen thuis mee willen lezen of zingen, maar nog niet over een gezangboek beschikken, dan kunt u deze bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke uitgeverij Pascal.

Collectes en giften

Collecte voor uw eigen parochie of statie
Doordat de kerken lange tijd gesloten zijn geweest voor vieringen en andere activiteiten hebben parochies inkomsten gemist die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat zij doen. We roepen daarom iedereen op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op het rekeningnummer van de parochie of statie. De gegevens hiervan zijn te vinden op de website van de parochie of statie

Dank voor uw bijdrage!