Online vieren

Als gevolg van de lockdown en uit solidariteit met de zorg en de gehele samenleving, vinden op dit moment in onze kerkgebouwen geen vieringen plaats en zijn kerkgebouwen ook voor alle overige activiteiten gesloten. Meer informatie over deze beslissing vindt u in dit nieuwsbericht. De vieringen gaan door in de livestream en zullen vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube worden uitgezonden.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Vieringen

Zondag 9 mei, Zesde zondag van Pasen
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en priester Peter-Ben Smit (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers pastoor Paul Brommet en pastoor Joke Kolkman (liturgieboekje)

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
Haarlem: 10.00 uur, voorgangers Mgr. Dirk Jan Schoon en deken Robert Frede (liturgiewijzer)
Utrecht: 10.00 uur, voorgangers volgt (liturgieboekje)

Liturgiewijzers

Voor iedere viering is bovenstaand een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar. In de liturgieboekjes zijn alle gezangen en gebeden opgenomen. In de liturgiewijzers staan de nummers van de gezangen van de desbetreffende dienst aangegeven, die u in het gezangboek terug kunt vinden. Mocht u de gezangen thuis mee willen lezen of zingen, maar nog niet over een gezangboek beschikken, dan kunt u deze bestellen via de webshop van de Oud-Katholieke uitgeverij Pascal.

Collectes en giften

Collecte voor uw eigen parochie of statie
Doordat de kerken wederom voor enige tijd gesloten zijn voor vieringen en andere activiteiten lopen parochies inkomsten mis die nodig zijn voor al het kerkenwerk dat ook in deze tijden door gaat. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over te maken op het rekeningnummer van de parochie of statie. De gegevens hiervan zijn te vinden op de website van de parochie of statie

Landelijke collecte
Het paasfeest is prachtig, inspirerend, en vooral ook: verbindend. De verrijzenis van Christus betekent nieuw leven voor de hele wereld. Wie de liturgische teksten van het Paasfeest bidt, of Paasliederen zingt, merkt dat. Pasen is nieuw leven voor mensen, voor de hele schepping, over alle grenzen heen. Wanneer het Paasfeest in het Pinksterfeest overgaat, wordt de wereldwijde reikwijdte van het feest duidelijk: de opstanding van de ene Heer, verbindt alle mensen tot één gemeenschap. Zulke verbondenheid lijdt in de context van Corona. Het is lastig om buiten de eigen bubbel te komen. Persoonlijk contact is lastig, gemeenschap op andere manieren wordt des te belangrijker, juist wanneer je verbondenheid over alle grenzen heen viert.

De komende weken vragen we uw bijdrage voor projecten van de Missie Sint Paulus, projecten van mensen waarmee we ons verbonden weten.

Zondag 6 (9 mei)
Anglicaanse kerk in de Congo: Theologische Hogeschool van de Franssprekende Anglicanen in Afrika (Congo)

Sint Paulus, OK missie en diaconaat buitenland ondersteunt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het ISThA, het ‘Institut Superieur Théologique Anglican’ in Bunia, Congo. ISThA is de enige Theologische Hogeschool van de Franssprekende Anglicanen in Afrika. Een minderheid, want de anglicaanse kerkgemeenschappen zijn bijna allemaal Engelstalig. De langdurige burgeroorlog in Congo heeft het instituut niet onberoerd gelaten. In 2003 moesten studenten, staf en personeel vluchten. In de afgelopen jaren hebben daarom wij niet alleen de studenten kunnen ondersteunen maar ook meebetaald aan de basisvoorzieningen in de nieuwe gebouwen. Deze investeringen in infrastructuur gingen samen met een uitbouw van het instituut: uit het theologische seminarie ontstond een universiteit met een theologische faculteit, de Université Anglicane du Congo. De keus aan opleidingen is zo ook sterk vergroot: je kunt er nu ook terecht voor opleidingen in de landbouw en bouwkunde.

Website: www.congochurchassn.org.uk

U kunt voor uw bijdrage gebruikmaken van deze QR-code die ook aan het eind van de livestream in beeld zal worden gebracht of uw betaling doen door gebruik te maken van deze link.

Dank voor uw bijdrage!