Gebed om vrede

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr.Samuel Kobia, heeft in een pastorale brief de lidkerken opgeroepen tot gebed voor allen, die lijden onder de opgelaaide crisis in het Midden-Oosten. Ook riep hij op om gehoor te geven aan verzoeken om noodhulp en zich uit te spreken voor gerechtigheid tussen staten en volken in het Midden-Oosten. De volledige tekst (Engels) is hier te lezen.

Paus Benedictus heeft zondag 23 juli a.s. uitgeroepen tot een speciale dag van gebed voor vrede in het Midden-Oosten.
"De Libanesen hebben er recht op dat de soevereiniteit van hun land gerespecteerd wordt, de Israëliten hebben er recht op in vrede te kunnen leven in hun staat en de Palestijnen hebben recht op een eigen vrij en soeverein vaderland", zo luidt het in de verklaring van het Vaticaan.

De oud-katholieke bisschoppen rekenen eveneens op het gebed van de gemeente om vrede, met name ook in de vieringen van zondag a.s.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 juli 2006