Priesterwijding met klanken van Daan Manneke

Het was een wat druilerige dag, maar in de kathedraal te Utrecht was het feest op zaterdag 2 december jl. waar Remco Robinson door de aartsbisschop tot priester gewijd werd. Een welkome jonge aanvulling van het priestercorps.

Jong waren ook de klanken van de Mis van Daan Manneke die tijdens de viering werd gezongen. Deze mis werd eerst een paar jaar geleden door de hedendaagse Nederlandse componist geschreven in opdracht van de Oud-Katholieke Organisten Vereniging. De nieuwe mis krijgt een plaats in het supplement van het Gezangboek.

Vele collega’s van de nieuwe priester waren opgekomen om de wijdeling mede de handen op te leggen.
De beide jonge dochtertjes van het echtpaar Robinson-Muller keken ook toe hoe hun vader tijdens het aanroepen van de Heilige Geest uitgestrekt op de vloer lag.

Drs.Remco Robinson (geboren 1979) werd daags na de wijding door de aartsbisschop in de streekparochie Arnhem aangesteld als pastoor.
Daarnaast heeft hij nu nog een heel bescheiden aanstelling als coördinator van het jeugdpastoraat en de catechese. Het gezin neemt zijn intrek in de pastorie naast het kerkje aan de A.van Nieuwenaarlaan te Arnhem.

De pas gewijde priester (rechts)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 december 2006