Oproep tot inzet voor vrede voor Israeli’s en Palestijnen

Veertig jaar na de Zesdaagse Oorlog

In juni is het veertig jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond, waardoor de situatie in het Midden-Oosten ingrijpend veranderde. Er zijn weinig onderwerpen waarover in de kerken meer uiteenlopende standpunten te vinden zijn dan het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat maakt het niet gemakkelijk om met een Verklaring te komen. Toch meent de Raad van Kerken dat het gevoel van machteloosheid, dat velen bekruipt bij het voortduren van de spiraal van geweld en tegengeweld, niet mag leiden tot onverschilligheid. Daarom roept de Raad alle kerken en gelovigen op om op zondag 10 juni te bidden voor een gezamenlijke vreedzame toekomst van Israeli’s en Palestijnen in de regio. Een oproep, die van harte wordt overgenomen door de oud-katholieke bisschoppen.

Laten wij bidden
voor allen in Israël en de Palestijnse gebieden
die lijden onder geweld,
wier leven in puin ligt en wier toekomst in rook opging,
dat zij eindelijk de kans krijgen om in vrede een bestaan op te bouwen. 

Laten wij bidden
voor alle machthebbers en bestuurders,
in de regio en wereldwijd,
dat zij de weg van dialoog verkiezen boven die van geweld
en ernst maken met het werken aan vrede en gerechtigheid.

Laten wij bidden
voor onszelf als mensen die op afstand betrokken zijn,
dat wij onze machteloosheid niet omzetten in apathie en onverschilligheid,
maar blijven hopen op en bidden voor een vreedzame oplossing,
opdat alle bewoners van de regio een veilig thuis vinden.
Amen.

Zie hier voor de verklaring van de Raad van Kerken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juni 2007